Lösningen för tillförlitlig compliance-utbildning

Vi har kategoriserat Learnsters nyckelfunktioner för tillförlitlig compliance-utbildning i en summerande lösning. Denna lösning har direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
Learnster - involvera ämnesexperter
Bjud in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga relevant kursinnehåll och utbildningsinsatser.
Ikon för Learnster lösning Compliance-training
Säkerställ efterlevnad av relevanta certifieringar och lagkrav genom tillförlitlig compliance-utbildning.

Involvera Ämnesexperter

Låt inte värdefull kompetens “sitta fast” lokalt i din organisation. Med Learnster är det enkelt att bjuda in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga såväl små och vardagliga som strukturerade och mer omfattande utbildningsinsatser.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Bjud in dina interna ämnesexperter till att dela kunskap och bidra till relevanta utbildningsinsatser.
Learnsters användarvänliga skaparverktyg gör det enkelt att bygga kursinnehåll

Kursskaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt

Learnsters användarvänliga skaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt gör det enkelt att bygga kursinnehåll, även för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller att arbeta i ett LMS.

Compliance-utbildning

Säkerställ efterlevnad av relevanta certifieringar och lagkrav genom tillförlitlig compliance-utbildning.
Möt relevanta relevanta certifieringskrav i Learnster

Säkerställ att relevanta certifieringskrav är uppfyllda

Med Learnsters funktion för certifiering kan du säkerställa att dina Learners uppfyller ställda lag-, myndighets- och branschkrav. De påminns i god tid när en certifiering håller på att löpa ut och uppmanas då att återuppta sin compliance-utbildning.
Learnsters regler för automation minskar mängden administration

Minskad manuell administration genom automatiserade kursflöden

Minska mängden administration med Learnsters regler för automation. Spara värdefull tid och resurser samtidigt som du säkerställer att inget faller mellan stolarna. Skapa skräddarsydda och automatiserade kursflöden för compliance-utbildning, baserade yrkesroll, geografisk placering eller affärsområde.
Testa kunskapsnivåerna med Learnsters tester

Följ upp på individuell progress för compliance-utbildning

Följ upp på kursresultat och individuell progress. Med Learnster’s tester kan du hålla koll på kunskapsnivåerna bland dina medarbetare, kunder eller partners.
Utfärda diplom som visar godkänd certifiering i Learnster.

Utfärda diplom som visar godkänd certifiering

Ge dina Learners ett bevis på slutförd compliance-utbildning genom diplom och certifikat.
Learnsters katalog-funktion skapar en intern kunskapsakademi

Samla all compliance-utbildning på ett ställe

Med Learnsters katalog-funktion kan du samla all compliance-utbildning och certifikatskurser på ett ställe. På så sätt kan den som frivilligt väljer att certifiera sig inom ett visst område enkelt kan hitta och anmäla sig till rätt kurs.
Learnster Uggla med texten "Born to be Wise"
Vill du lära dig mer om Learnsters lösning för tillförlitlig complience-utbildning?