Learnsters lösningar för lönsammare utbildning av kunder och partners

Vi har kategoriserat Learnsters nyckelfunktioner för lönsammare utbildning av kunder och partners i 4 lösningar. Dessa lösningar har direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
Learnster - involvera ämnesexperter
Bjud in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga relevant kursinnehåll och utbildningsinsatser.
Ikon för Learnster lösning Onboarding av kunder
Skapa effektiv och skräddarsydd onboarding av era kunder med lösningen Onboarding av kunder.
Ikon för Learnster lösning Digital Kunskapsbank
Med en Digital Kunskapsbank i Learnster säkerställer du att det interna kunskapskapitalet är lättillgängligt, organiserat och sökbart.
Ikon för Learnster lösning Självdriven Utveckling
Självdriven Utveckling låter din learner påverka sin egen utbildningsresa. Ta hjälp av en sökbar kurskatalog fylld med frivilliga kurser.
Ikon för Learnster lösning Decentraliserat Lärande
Decentraliserat Lärande låter organisationen förmedla central information, såväl som lokal kunskap. Delegera ut möjligheten att följa upp på deltagarnas framsteg.

Involvera Ämnesexperter

Låt inte värdefull kompetens “sitta fast” lokalt i din organisation. Med Learnster är det enkelt att bjuda in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga såväl små och vardagliga som strukturerade och mer omfattande utbildningsinsatser.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Delegera ut ansvaret för utbildning och uppföljning ut i den externa organisationen. Detta görs enkelt med hjälp av Learnsters administratörsroller. Bjud in avdelningschefen till att äga vissa utbildningsinsatser och bidra med värdefull lokal kunskap.
Learnsters användarvänliga skaparverktyg gör det enkelt att bygga kursinnehåll

Kursskaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt

Learnsters användarvänliga skaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt gör det enkelt att bygga kursinnehåll, även för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller att arbeta i ett LMS.

Onboarding av kunder

Som leverantör av en produkt eller tjänst bygger lönsammare utbildning av dina kunder eller partners på att de ser värde i det ni utvecklar och säljer. I Learnster kan du skapa en mer effektiv onboarding av din nya kund. Till följd av detta kommer du uppleva kortare uppstartstider, färre supportärenden - och en nöjdare kund.

Full automatisering och skräddarsydda utbildningsflöden

Automatisering är A och O i Learnster. Med hjälp av Learnsters smarta taggar och regler skapar du enkelt skräddarsydda utbildningsflöden. Dessa kan vara baserade på exempelvis yrkesroll, geografisk placering eller affärsområde.
 Kombinera text och bild effektivt med Learnsters hotspots

Kombinera text och bild effektivt

Med funktionen Hotspots kan text och bild effektivt kombineras. Specifika detaljer i produkten kan därmed visualiseras mer effektivt. Denna funktion används med fördel för att beskriva hur olika fält av ett formulär ska fyllas i. Alternativt för att beskriva vad din produkts olika delar heter.

Testa kunskapsnivåerna

Säkerställ att din kund tagit till sig av viktiga instruktioner och säkerhetsföreskrifter. Detta gör du enkelt med hjälp av Learnsters tester och enkäter.

Låt din kund följa sina medarbetares framsteg

Genom funktionen Learnster Teams kan din kund enkelt följa sin medarbetares framsteg. Det ger denne mer kontroll och även avlastning vid administration och rapportering.

Digital Kunskapsbank

Lönsammare utbildning av kunder och partners bygger på att organisationens egna kunskapskapital är lättillgängligt, organiserat och sökbart. Detta löser du enkelt med hjälp av Learnster.
Strukturera mer än bara utbildningar med Learnster Resources

Strukturera mer än bara utbildningar

Med hjälp av Learnster Resources kan du samla och kategorisera mera. Alltifrån enstaka utbildningsmoment, till videos och dokument. Allt i syfte att underlätta snabb och behovsbaserad kunskapsinhämtning.

Självdriven Utveckling

Lönsammare utbildning av kunder och partners bygger på att din kund eller partner kan ta ett större ägandeskap över sina utbildningsinitiativ. När detta möjliggörs kan de även över ta större ägandeskap över sin egen utveckling.
Tipsa kollegor om dina favoritkurser i Learnster

Tipsa kollegor om dina favoritkurser

Genom funktionen tipsa en kollega kan kurser enkelt rekommenderas till andra användare. Ett kraftfullt sätt att främja viral kunskapsspridning och därmed öppna upp för fler egna initiativ.

Kategorisera och gör utbildningsmaterialet sökbart

Med hjälp av Learnsters katalogfunktion kan du kategorisera ditt utbildningsutbud. Detta underlättar för dina kunder och partners att hitta rätt i utbudet av utbildningsrelaterat material.
Customize your internal academy with Learnster's My Academy.

Beskriv din kunskapsakademi på en separat sida

I funktionen My Academy ingår en sida där er kunskapsakademi kan beskrivas mer utförligt. Ett enkelt sätt att förmedla hur er organisation ser på utbildning och utveckling. Detta kan användas i syfte att främja självdriven utveckling hos dina kunder och partners.

Bygg upp en kunskapsakademi

Bygg upp en kunskapsakademi av frivilliga, inspirerande utbildningar. Högre tillgänglighet av utbildningsrelaterat material lägger grunden för självdriven utveckling.

Decentraliserat Lärande

Med Decentraliserat lärande kan du delegera ut möjligheten att följa upp på deltagarnas framsteg, till er kunds nyckelpersoner.
Återanvänd och anpassa befintligt kursmaterial i Learnster

Återanvänd och anpassa befintligt material

Bygg upp mallar centralt som sedan kan kopieras och anpassas lokalt. I Learnster är det enkelt att återanvända redan befintligt material.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Delegera ut ansvaret för utbildning och uppföljning ut i den externa organisationen. Detta görs enkelt med hjälp av Learnsters administratörsroller. Bjud in avdelningschefen till att äga vissa utbildningsinsatser och bidra med värdefull lokal kunskap.
Delegera ut möjlighet till uppföljning med hjälp av Learnster teams

Följ upp på framfart och resultat

Genom funktionen Learnster Teams kan din kund enkelt följa sin medarbetares framsteg. Det ger denne mer kontroll och även avlastning vid administration och rapportering.
Learnster Uggla med texten "Born to be Wise"
Vill du lära dig mer om Learnsters lösningar för utbildning av kunder och partners?