5 min read

Learning is gaming hos Aditro Logistics

Learnster kundcase: Aditro Logistics
Written by
Full Name

Berätta lite om Aditro Logistics och hur ni tänker?

På Aditro Logistics utgår vi från vad våra anställda gör - vad de på riktigt gör - för att våra kunder ska bli nöjda. Det kräver att vi tar bort allt som potentiellt försvårar. Att vi flyttar makt och mandat hela vägen ut i organisationen. Det bygger till 100 procent på samarbete. Hos oss förväntas alla vara ledare. Både över sig själva och i vissa fall över andra. Att kontinuerligt lära, lyssna och hjälpa är en förutsättning. Det gäller om du kör en truck, bokar en transport, leder ett affärsområde - eller om du är bolagets VD. Samtidigt strävar vi efter att visualisera konsekvenserna av varje beslut. Allra helst i realtid.

Göran Eliasson, Head of Operational Risk, Aditro Logistics
"Vi är bara i början av resan, men tack vare Learnster kommer vi både nå längre och komma snabbare i mål."

Vad letade ni efter i en ny lärplattform?

Vi är en extremt operativ organisation. Befolkad av eldsjälar och tävlingsinriktade människor. Vi behöver inte kräva att våra medarbetare ska bli lite bättre varje dag. Alla vill bli lite bättre varje dag. Det medför att dagliga rutiner ständigt vässas. Av organisationen, för att sedan spridas vidare i organisationen.

Att ledningen uppdaterar en manual är en sak. Men att beteenden fortplantas i en levande organisation är något helt annat. För att denna fantastiska process ska kunna bli självförsörjande krävs en plattform som Learnster, vilken på riktigt kan föda utveckling som leder till framgång.

Hur använder ni Learnster?

Först och främst. Vi anställer bara fantastiska människor. Dessutom är vi övertygade om att alla människor har en inneboende vilja om att bli bättre, att de i grunden är vänliga och hjälpsamma och att de vill skapa ett bra liv för sig själva. Både privat och på arbetsplatsen. Så egentligen behöver vi bara visa våra medarbetare hur de kan lyckas med detta hos oss. De få som inte trivs slutar. De som trivs med oss växer. Learnster är vårt verktyg för att få detta att hända i praktiken. Enkelt.

Har Learnster gett någon effekt?

Vi är inte i mål än, men vi vet precis vart vi ska. Vi har lagt en grund som bygger på ett coachande ledarskap i kombination med gamification. Vi introducerade Learnster när vi var ungefär 80 procent färdiga med grunden. Vi kommer nu ta nästa steg med Learnster och låta våra anställdas behov och önskemål få styra de sista 20 procenten. Vi är bara i början av resan, men tack vare Learnster kommer vi både nå längre och komma snabbare i mål.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du bli en lärande organisation? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.