LMS guide: Så gör du om dina fysiska möten till virtuella möten

Håll virtuella sammankomster i Learnsters LMS

En självklar utmaning för dig som arbetar som konsult är när utbildningar inte kan genomföras på fysisk plats, av olika anledningar. Nedan följer 9 konkreta tips på hur du enkelt gör om dina fysiska möten till virtuella möten, samt hur du inkluderar den virtuella sammankomsten som en del av en utbildning i Learnsters LMS.

Testa tekniken

Ladda ned det webinar-verktyg du valt och testa det först på en vän eller kollega. Det är viktigt att du känner dig trygg innan det är dags för skarpt läge. Har du själv bra koll på verktyget blir det lättare att hjälpa dina deltagare att även få det att fungera på sin sida.

Optimera formatet

Bygger upplägget på att du själv främst pratar eller har du ett interaktivt upplägg där deltagarna deltar aktivt? Är det mycket innehåll som ska presenteras bör du göra delar av materialet tillgängligt före det schemalagda tillfället. Då kan deltagarna gå igenom det på egen hand i sin egen takt, vilket gör att de redan kommer ha en viss förförståelse för området ifråga när det är dags för den virtuella sammankomsten. Med Learnster kan du enkelt paketera och distribuera innehåll både före, under och efter sammankomsten. Om utbildningen består av ett interaktivt upplägg behöver du fundera på om alla delar kommer fungera lika bra i virtuell form. Som exempel fungerar sannolikt övningar som innefattar post-it-lappar mindre bra i virtuella möten.

Kommunicera mera

Berätta i god tid för dina deltagare att de fysiska träffarna nu kommer att övergå till virtuella möten. Var även noga med att informera om eventuella ändringar i kursupplägget. Var positiv och sälj in det som en fantastisk möjlighet att istället träffas virtuellt. Beskriv med tydliga instruktioner hur de laddar ner eventuellt material och vilket material de ska gå igenom före utbildningstillfället.

Uppdatera materialet

Säkerställ en extra gång att materialet du planerar att gå igenom verkligen är uppdaterat. Det är svårare att justera eventuella fel i materialet live i en virtuell sammankomst eftersom du inte kan kommunicera öga mot öga med samtliga deltagare.

Skapa ny aktivitetssida

Gå till det schemalagda blocket i utbildningen i Learnster och ta bort Location. Datum och tid kan du låta vara orörda. Lägg in en ny aktivitetssida som istället informerar om hur de laddar ner webinar-verktyget.
Se nedan animation:

Säkra tekniken

Schemalägg 15 min innan själva utbildningen startar i syfte att se till så samtliga deltagare faktiskt lyckas ansluta. Detta är ett bra sätt att minska stressen ifall tekniken strular. Du som utbildningsledare kan då fokusera på de deltagare som har tekniska problem. Om någon inte lyckas få det att fungera från datorn, föreslå att de testar från en mobil eller surfplatta.

Beta av praktikaliteterna

När alla är inne i webinarets mötesrum, gå igenom hur man kan stänga av och slå på ljud och bild och hur man chattar. Se till att skapa en lika god stämning som du skulle gjort om träffen hade varit fysisk.

Introducera er för varandra

Börja med att presentera dig själv och låt sedan deltagarna presentera sig i turordning, så alla kommer till tals direkt. Därefter berättar du om upplägget för sammankomsten.

Gå ut starkt

Kör igång som vanligt och dela din skärm om du har ett separat presentationsmaterial för sammankomsten. När du delar skärm, utgå från Learnster så att deltagarna kan använda sig av material som du redan lagt upp där i förväg. På så sätt håller du ihop flödet i utbildningen. Om du brukar dela upp i grupper så kan du skapa så kallade "break-out sessions". Där kan dina deltagare träffas i mindre onlinegrupper, i vilka du själv kan gå in och stötta upp.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du veta mer om hur Learnsters LMS kan hjälpa dig att digitalisera dina utbildningar?