Lönsammare utbildning av kunder och partners

Effektiv onboarding av nya kunder och partners
Förbättrad kundupplevelse och färre supportärenden
Ökad kundlojalitet och högre NPS

Lönsammare kundutbildningar i produkt- eller tjänsteföretag

Kontraktet är signerat och affären har gått i lås. För dig som arbetar som Customer Success Manager på ett produkt- eller tjänsteföretag är det nu som arbetet drar igång på allvar. Din organisations framgång bygger ju trots allt på att dina kunder får ut maximalt värde av era produkter eller tjänster.

Säkerställ att viktig information om era produkter eller tjänster uppdateras löpande och når fram till era kunder eller partners i tid.

En kund som utbildas i Learnster LMS

3 framgångsfaktorer för lönsammare utbildning av kunder och partners

1. Effektivisera onboardingen av nya kunder och lyft företagets KPI:er. Genom att lägga onboardingen i ett modernt LMS som Learnster sparar du värdefull tid. Samtidigt lägger du grund för en mer lustfylld och mer pedagogisk upplevelse. Innehållet kan paketeras i olika format (text, bild, video, etc). Du kan distribuera ut ditt produktmaterial vid bestämda tidpunkter. En digital miljö erbjuder även större möjligheter att följa upp på resultatet.

2. Höj lönsamheten med hjälp av fler virtuella sammankomster. Inget slår att träffa kunderna i verkligen, men påfrestande tider kan ställa krav på alternativa lösningar. Med hjälp av virtuella sammankomster är det enkelt att bjuda in fler deltagare per genomgång. Du kan då även spela in genomgången, vilket möjliggör repetition. Utbildningar som inte behöver ske i realtid skapar och delar du direkt från Learnsters LMS.

3. Ständigt uppdaterad information innebär högre upplevd kvalitet. I Learnsters LMS kan du involvera organisationens produktexperter i utbildningsmaterialet. Med hjälp av Learnsters administratörsroller bjuder du enkelt in utvalda ämnesexperter till att granska materialet. Givetvis kan du även låta dem bidra med löpande uppdateringar. Även tillsynes små mjukvaruuppdateringar kan ha betydande inverkan på dina kunders verksamhet. Se till att inget lämnas åt slumpen!

Dstny logo
Voyado logo
RFSL logo
Nordic Medcom logo
Encare logo
Visma logo

Learnsters framgångsrecept för lönsammare utbildning av kunder och partners

Kom igång med att utbilda dina kunder och partners redan idag. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns i Learnster.

Learnster kundcase: Nordic Medcom
Kundcase: NORDIC MEDCOM

Nordic Medcom: "Nu får vi ut mer av våra kundutbildningar!"

Effektiv utbildning och certifiering av kunder, tack vare Learnsters lärplattform.

KUnskapsbank

Compliance-utbildning: artiklar och resurser

No items found.