Lönsammare utbildning av kunder och partners

Effektiv onboarding av nya kunder och partners
Förbättrad kundupplevelse och färre supportärenden
Ökad kundlojalitet och högre NPS

Lönsammare kundutbildningar i produkt- eller tjänsteföretag

Kontraktet är signerat och affären har gått i lås. För dig som arbetar som Customer Success Manager på ett produkt- eller tjänsteföretag är det nu som arbetet drar igång på allvar. Din organisations framgång bygger ju trots allt på att dina kunder får ut maximalt värde av era produkter eller tjänster.

Säkerställ att viktig information om era produkter eller tjänster uppdateras löpande och når fram till era kunder eller partners i tid.

En kund som utbildas i Learnster LMS

3 framgångsfaktorer för lönsammare utbildning av kunder och partners

1. Effektivisera onboardingen av nya kunder och lyft företagets KPI:er. Genom att lägga onboardingen i ett modernt LMS som Learnster sparar du värdefull tid. Samtidigt lägger du grund för en mer lustfylld och mer pedagogisk upplevelse. Innehållet kan paketeras i olika format (text, bild, video, etc). Du kan distribuera ut ditt produktmaterial vid bestämda tidpunkter. En digital miljö erbjuder även större möjligheter att följa upp på resultatet.

2. Höj lönsamheten med hjälp av fler virtuella sammankomster. Inget slår att träffa kunderna i verkligen, men påfrestande tider kan ställa krav på alternativa lösningar. Med hjälp av virtuella sammankomster är det enkelt att bjuda in fler deltagare per genomgång. Du kan då även spela in genomgången, vilket möjliggör repetition. Utbildningar som inte behöver ske i realtid skapar och delar du direkt från Learnsters LMS.

3. Ständigt uppdaterad information innebär högre upplevd kvalitet. I Learnsters LMS kan du involvera organisationens produktexperter i utbildningsmaterialet. Med hjälp av Learnsters administratörsroller bjuder du enkelt in utvalda ämnesexperter till att granska materialet. Givetvis kan du även låta dem bidra med löpande uppdateringar. Även tillsynes små mjukvaruuppdateringar kan ha betydande inverkan på dina kunders verksamhet. Se till att inget lämnas åt slumpen!

Dstny logo
Voyado logo
RFSL logo
Nordic Medcom logo
Encare logo
Visma logo
Learnster - involvera ämnesexperter
Involvera Ämnesexperter
Ikon för Learnster lösning Onboarding av kunder
Onboarding av kunder
Ikon för Learnster lösning Digital Kunskapsbank
Digital Kunskapsbank
Ikon för Learnster lösning Självdriven Utveckling
Självdriven Utveckling
Ikon för Learnster lösning Decentraliserat Lärande
Decentraliserat Lärande

Lösningar för lönsammare utbildning av kunder och partners: Learnsters framgångsrecept

Vi har kategoriserat Learnsters nyckelfunktioner för lönsammare utbildning av kunder och partners i 4 lösningar. Dessa lösningar har direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
Learnster kundcase: Nordic Medcom
Kundcase: NORDIC MEDCOM

Nordic Medcom: "Nu får vi ut mer av våra kundutbildningar!"

Effektiv utbildning och certifiering av kunder, tack vare Learnsters lärplattform.

KUnskapsbank

Compliance-utbildning: artiklar och resurser

No items found.
rekommenderad prisplan
Learnster Business plan symbol

Business

När er organisations mål är att se omedelbara affärsmässiga effekter från utbildningsinsatserna.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.