Learnster AI: Adaptiv inlärning, boostad av realtidsdata och AI

Learnster AI erbjuder varje medarbetare ett ständigt tillgängligt och uppdaterat verktyg för det individuella lärandet. Berika lärupplevelserna med både privat och betrodd offentlig data och möjliggör ett anpassningsbart, kontinuerligt lärande.

Maximera bolagets kunskapsnivåer inom alla tänkbara områden

Få åtkomst till valfria kunskapsområden på ett ögonblick

Learnsters avancerade API lägger grunden för nästa nivå av intelligens inom lärande.

Learnster AI sätter en helt ny standard för lärande och utveckling - för alla!

Automatisk inhämtning av kunskap från valfria källor. Från Learnster LMS, eller från betrodda online-källor

Använd generativ AI för att skapa egna inlärningsmodeller

Din personliga AI, tränad på dina resurser, står redo att fylla alla typer av kunskapsbehov!