För utbildning inom
produktion och verkstad

Anpassat för dig som arbetar inom produktion, verkstad och installation. Learnster hjälper platschefer, projektledare, konstruktörer och ingenjörer att lösa de allra vanligaste utmaningarna. Maxa lärandet, förenkla informationssökning och underlätta den dagliga driften med Learnster.

Används av kollegor i branschen

Lös de vanligaste utmaningarna inom produktion, installation och verkstad - med maxad kunskap

Säkerhet och ergonomi i fokus

Dela tydlig och lättillgänglig information om viktiga säkerhetsrutiner och riktlinjer. Dina medarbetares säkerhet är av högsta prioritet.

Höga krav på kvalitet

Med rätt kunskap blir det rätt från början. Slipp onödiga defekter och kostsamt “rework” med effektiv utbildning.

Hög och jämn produktivitet

Dela praktiska instruktioner om processer, arbetsflöden och teknisk utrustning. Med grundkunskaperna på plats kan dina medarbetarna arbeta med full kapacitet.

Regelbundna inspektioner och skyddsronder

Kunskap om myndighetskrav och säkerhetsrutiner hjälper din organisation att klara inspektioner och skyddsronder.

Interna krav på karriär- och kompetensutveckling

Håll motivationen på topp genom att erbjuda löpande kompetensutveckling.

Återförsäljare och distributörer kräver specifik kunskap

Effektiv externutbildning hjälper hela försörjningskedjan att prestera bättre.

Nu får vi ut ett budskap till hela organisationen genom utbildning på ett strukturerat sätt.

"Med Learnster får vi ut ett gemensamt budskap till hela organisationen genom utbildning på ett strukturerat sätt. Vi kan även nå ut till kunder som vi vill utbilda.

Idag når vi ut till en bredare publik med samma insats och resurser som vi lägger på skapandet av utbildningar.

Användarvänligheten är unikt för Learnster - både för kursskaparen och mottagaren. Det var ett av de viktigaste kriterierna för oss. Vi fick högklassig service redan från första kontakt. Learnsters attityd är 'allt löser sig', vilket visade sig vara sant när vi kom igång med onboardingen."

Ulf-Peter Åstrand
Global Technical Manager, Mirka

Kraftfulla verktyg för utbildning inom produktion, installation och verkstad

Kunskapsdelning och uppföljning - på central och lokal nivå

Kombinera övergripande information om organisationen med lokala rutiner och processer. Följ upp på medarbetarnas progress - både på central och lokal nivå.

Compliance-utbildning, säkerhet och certifieringar

Säkerställ att dina medarbetare förstår och arbetar enligt säkerhets- och myndighetskrav. Dela tydliga riktlinjer, följ upp på utbildning och tilldela certifieringar. Med automatiserade utbildningsflöden och påminnelser faller inget mellan stolarna.

En samlad, intern kunskapsakademi

Skapa en central och sökbar samlingsplats för utbildning. Ge snabb och enkel tillgång till obligatorisk utbildning såsom policies samt frivilliga kurser för karriärutveckling.

Enkel och snabb tillgång till lärresurser och micro-learnings

Maxa produktiviteten och underlätta informationssökningen. Lättillgängliga och lättsmälta lärresurser hjälper dina medarbetare att hitta rätt information precis när de behöver den.

Personligt anpassade lärresor

Erbjud personligt anpassade utbildningsflöden baserade på exempelvis roll, enhet eller karriärmål. Ett perfekt verktyg för exempelvis karriärutveckling.

Engagerande externutbildning maxar ditt kund- och partnernätverk

Säkra rätt kunskap hos din kundkrets och försörjningskedja. Ett kunnigt nätverk av partners och återförsäljare är ofta bättre på att sälja och representera dina varor och tjänster. På samma sätt kan effektiv utbildning skapa bättre upplevelser för dina kunder

Vill du utveckla dina medarbetare och lyfta din produktionsverksamhet?

Upptäck möjligheterna i Learnster.