Tillförlitlig compliance-utbildning

Säkerställ att din organisations medarbetare uppfyller relevanta lagkrav, certifieringar och interna riktlinjer. Med tydlig och tillförlitlig compliance-utbildning faller inget mellan stolarna.

Colleagues in a modern company with Learnster interface showing in devices.

Med 200+ nöjda kunder är du i gott sällskap

Preem logo
Kjell & Company logo
Söderberg & Partners logo
ATG logo

Tydlighet och tillförlitlighet - med compliance-utbildning i Learnster

Nödvändig kunskap inom hela organisationen

Tilldela information och utbildning och håll koll på vilka som har eller inte har kunskapen.

Företagsspecifikt lärmaterial

Skräddarsytt lärmaterial kopplat till ditt företags egna processer och vardagliga scenarion.

Ta hjälp av externa lärresurser

Distribuera färdiga kurser och externt producerat lärmaterial inom compliance.

Förenkla komplex information

Förmedla komplex information på ett illustrativt och lättsmält sätt.

En personligt anpassad lärupplevelse

Dela relevanta utbildningar och information kopplade till arbetsroll, team, ansvar och vardagliga arbetsuppgifter.

Dela viktig kunskap när behovet uppstår

Utrusta dina medarbetare med snabb och enkel informationssökning i vardagen.

Vattentäta processer för kunskapsdelning och uppföljning

När det kommer till compliance får inget lämnas åt slumpen. Minska risken att något faller mellan stolarna till följd av den mänskliga faktorn.

Mindre tidskrävande admin

Minska behovet av manuell admin och repetitiva uppgifter.

Ett nära samarbete med hur våra utbildningar utvecklas.

"Vi har haft nära samarbete med teamet på Learnster i samband med hur vår utbildningar utvecklas. Teamet är lyhörda och tar sig tid att lyssna på feedback från vår verksamhet samt tar med sig framtida önskemål om utveckling."

Maria Söderberg
Utbildningsansvarig, Söderberg & Partners

Kraftfulla verktyg för compliance-utbildning

Skräddarsydda lärresor

Skapa och tilldela flöden av relevanta compliance-utbildningar och information baserade på exempelvis arbetsroll, team, ansvarsområde eller arbetsmoment.

Skapa eget, företagsanpassat lärmaterial genom att involvera interna ämnesexperter

Dra nytta av intern kunskap och skapa compliance-utbildning baserat på din organisations unika behov. Bjud in dina ämesexperter till att skapa, uppdatera eller ta fullt ägandeskap av lärmaterial med hjälp av Learnsters admin-roller. Med Learnsters användarvänliga författarverktyg är det dessutom enkelt att komma igång!

Telefon som visar GDPR-funktionalitet i Learnster LMS

Distribuera färdiga kurser inom compliance

Distribuera dina färdiga compliance-utbildningar. Antingen som ett komplement till internt producerad utbildning, eller som helt färdigt kursutbud.

En samlingsplats för all utbildning (intern såväl som extern)

En intern kunskapsakademi gör det enklare för dina medarbetare att öva och repetera vid behov. Med hjälp av Learnsters katalog-funktion samlar du alla dina utbildningar på en plats - internt producerade såväl som inköpta kurser.

Rätt kunskap när behovet faller på

Snabb informationssökning och lärande just-in-time med Learnster Resources. Samla och kategorisera ditt företags guider, manualer och dokument på ett lättillgängligt sätt.

Förinställda tidsramar och automatiserade påminnelser för återcertifiering

Tidsinställningar och automatiserade påminnelser meddelar dina medarbetare i god tid när en certifiering håller på att löpa ut. De uppmanas då att återuppta sin compliance-utbildning.

Följ upp på progressen och testa kunskapsnivåerna

Säkerställ att din medarbetare har kunskapen som krävs efter avslutad compliance-utbildning. Tester och enkäter hjälper dig att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Utfärda diplom och certifikat

Utfärda bevis på att nödvändig kunskapsnivå har uppnåtts. Med Learnsters diplom och certifieringar kan du påvisa att dina medarbetare har kunskapen för att uppfylla relevanta lag-, myndighets- och branschkrav.

Automatiserade processer och minskad admin

Automatisera admin och säkerställ att inget faller mellan stolarna till följd av “den mänskliga faktorn”. Låt Learnsters automationsregler göra jobbet!

Vi hjälper dig att komma igång.

"På Learnster hjälper vi dig att komma igång på rätt sätt med hjälp av en tydlig och effektiv onboarding. Våra processer hjälper organisationer som vill skapa tillförlitlig compliance-utbildning."

Denise Wolle
Customer Success Manager, Learnster