Tillförlitlig
compliance-utbildning

Håll ordning på vilka som har eller inte har kunskapen
Hantera certifieringar automatiskt
Automatiserade tidsintervall för återcertifiering och kursrepetition

Säkerställ att relevanta certifieringar och lagkrav är uppfyllda med tillförlitlig compliance-utbildning

Inom många branscher finns krav på att medarbetare har genomgått obligatoriska compliance-utbildningar. Exempelvis inom brandsäkerhet, hygien, finansiell rådgivning eller arbetsrätt. Dessa så kallade certifieringskrav regleras bland annat i lagar, myndighetskrav och branschregler. Gemensamt för certifieringskrav (oavsett bransch) är att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetarna genomför specifika utbildningar med vissa intervaller, samt att giltiga certifikat kan visas upp vid en eventuell inspektion.


Telefon som visar GDPR-funktionalitet i Learnster LMS
Söderberg & Partners logo
ATG logo
O'Learys logo

3 framgångsfaktorer för att skapa tillförlitlig compliance-utbildning

1. Anpassa compliance-utbildningen till din organisation. Externa kurser och standardutbildningar är en bra källa till spetskompetens inom compliance. Dock kan det vara svårt att förstå de praktiska tillämpningarna för just din organisation. Internt producerade compliance-utbildningar kan hjälpa medarbetare att väva in teori i praktiska sammanhang och det dagliga arbetet. Skräddarsy utbildningen med inslag av vardagliga scenarion, praktiska guider samt företagets egna processer. Använd som komplement till externt kursmaterial eller skapa hela compliance-utbildningen in-house.

2. Säkra processer med automation. Automation minskar behovet av manuella processer och administration. Utöver sparad tid och resurser så minskar automation risken att något faller mellan stolarna. När det kommer till compliance-utbildning får inget lämnas åt slumpen.

3. Certifikat visar att nödvändig kunskapsnivå uppnåtts. Utfärda certifikat till dina medarbetare, kunder eller partners. Detta fungerar som bevis på att nödvändig kunskapsnivå uppnåtts och att de slutfört sin compliance-utbildning. Med hjälp av regelbundna återcertifieringar försäkrar du dig om att kunskapen är aktuell.

3 success factors for reliable compliance training

1. Provide customized compliance training that applies to your business

Off-the-shelf content is a great way to access specialist knowledge on a specific compliance topic. But what about the practical implications for your business? In-house produced compliance training helps your employees put theory into practice. Include real-life scenarios, existing processes and how-to guides in your company's language. Use as a complement to off-the-shelf content or as standalone, customized compliance training.

2. Minimize the risk of human errors with automated workflows

Use automation rules to reduce administration. Not only does it save your organization valuable time and resources. You also minimize the risk of human error. In the world of regulations, your compliance training framework must be waterproof.

3. Demonstrate sufficient knowledge with compliance certificates

Issue certificates and diplomas to demonstrate that your employees, customers and partners have sufficient knowledge. The document certifies that the individual has passed relevant compliance training. Use regular recertification to ensure that knowledge levels are always up to date.

4. Denna sektion behövs ej

Ditto ditto ditto

Learnster - involvera ämnesexperter
Involvera Ämnesexperter
Ikon för Learnster lösning Compliance-training
Compliance-utbildning

Lösningen för tillförlitlig compliance-utbildning: Learnsters framgångsrecept

Vi har sammanställt Learnsters nyckelfunktioner för tillförlitlig compliance-utbildning till en komplett lösning. Den har en direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
rekommenderad prisplan
Learnster Business plan symbol

Business

När er organisations mål är att se omedelbara affärsmässiga effekter från utbildningsinsatserna.