4 steg för att bygga tillförlitlig compliance-utbildning

Tillförlitlig Compliance utbildning i Learnster

Vad är compliance-utbildning?

Compliance-utbildning hjälper din organisation och era medarbetare, partners och kunder att agera utefter lagar, säkerhetsföreskrifter och affärsetiska riktlinjer. Vikten av regelefterlevnad inom organisationer gör ofta denna typ av utbildning obligatorisk.

Många yrken kräver certifiering för att få kunna utföra arbetet. Compliance-utbildning är därför ett vanligt inslag i onboardingen av nya medarbetare. Utbildningen informerar din medarbetare om relevanta regelverk och hur dessa påverkar det dagliga arbetet. Compliance-utbildning krävs ibland även av organisationens kunder och partners. Då handlar det ofta om certifiering och licensiering för att få distribuera, sälja och använda produkter eller tjänster. I samtliga fall krävs ofta regelbunden återcertifiering eller årlig repetition av compliance-utbildningen.

Att bryta mot regler och ramverk kan ha en förödande effekt. Granskningar, åtal, böter och skadat marknadsrykte är bara några konsekvenser som kan drabba organisationer som inte upprätthåller regelefterlevnad.

Exempel på compliance-utbildning

De allra flesta branscher har specifika regler och lagverk som måste följas. För att skydda såväl din organisation och era medarbetare, samt era partners och kunder, hjälper compliance-utbildning er att följa dessa regler.

Nedan följer vanliga exempel av compliance-utbildning:

 • IT- och informationssäkerhet
 • Dataskydd (GDPR)
 • Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
 • Åtgärder mot trakasserier
 • Jämställdhet och mångfald
 • Finansiell reglering
 • Produktcertifieringar

Steg 1: Kursutbudet - grunden för compliance-utbildning

Färdiga compliance-kurser och standardutbildningar ger tillgång till spetskompetens inom regelefterlevnad. Det är ofta det självklara valet för organisationer som saknar en juridisk avdelning eller intern funktion för compliance-utbildning. Dessa färdiga kurser har tagits fram av experter och är redo att distribueras i organisationen.

Organisationer med en intern compliance-funktion kan med fördel skapa sina egna compliance-utbildningar. Då genom att bjuda in organisationens sakkunniga i processen. Delegera ut ägandeskapet och tilldela dina områdesexperter möjlighet att skapa, granska och uppdatera kursinnehållet. Internt producerade utbildningar kommer med en mängd fördelar, såsom möjligheten att anpassa innehållet utefter din organisations strukturer och processer. Du kan även uppdatera kursinnehållet löpande och lägga till ändringar i regelverk.

Steg 2: Praktisk tillämpning av compliance-utbildningen

Praktisk information är A och O inom compliance-utbildning. För att teori ska omvandlas till praktisk kunskap är det viktigt att informationen har stark koppling till det dagliga arbetet. En effektiv compliance-utbildning innefattar därför exempel på hur lagar och affärsetik påverkar specifika yrkesroller och vardagliga scenarion.

Den praktiska tillämpningen av regelefterlevnad kan variera mellan olika organisationer. Varje organisation har sina unika processer, tillvägagångssätt och språkliga benämningar. Oavsett om din organisation väljer att köpa in färdiga standardkurser, eller skapa egna kurser internt, så är det viktigt att utbildningen reflekterar de praktiska tillämpningarna. En internt skapad utbildning om praktiska tillvägagångssätt är ett utmärkt komplement till en standardutbildning inom regelefterlevnad. Tillsammans bidrar de till ökad förståelse för hur regelefterlevnad påverkar arbetsuppgifterna.

Följande företagsspecifika element kan förbättra din compliance-utbildning:

 • Kopplingar till interna processer och tillvägagångssätt
 • Praktiska steg för steg-guider
 • Dokumentation och inspelningar från arbetsplatsen
 • Internt språkbruk med företagsspecifika termer och benämningar
 • Referenser till utbudet av produkter eller tjänster
 • Kontaktperson för frågor och feedback

Steg 3: Testa kunskapsnivåerna efter avklarad compliance-utbildning

En genomförd compliance-utbildning innebär inte nödvändigtvis tillräckliga kunskapsnivåer. Trots att dina kursdeltagare på pappret slutfört nödvändig utbildning betyder det tyvärr inte att de tagit till sig och reflekterat kring den nya informationen.

Genom att lägga till kunskapstest efter utvalda moment av compliance-utbildningen försäkrar du dig om att dina kursdeltagare besitter nödvändig kunskap. Tester skapar dessutom tillfällen för reflektion, vilket förbättrar lärupplevelsen.

Steg 4: Ställ in tidsramar för återcertifiering och repetition

För att hålla kunskapen på topp krävs regelbunden återcertifiering och repetition av compliance-utbildning. Många och viktiga uppdateringar i regelverken kan ske under kort tid. Det är även viktigt att repetera utbildning om sällan förekommande, men viktiga, situationer såsom olyckor och nödsituationer.

Genom att ställa in tidsintervall för återcertifiering och repetition hjälper du din organisation att automatiskt hålla ordning på kursdeltagarnas tidsramar. Med hjälp av automatiserade påminnelser minskar du mängden manuell administration ytterligare och säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Välj ett LMS som är anpassat för compliance-utbildning

Ovan 4 steg hjälper dig att skapa ett robust och tillförlitligt ramverk för compliance-utbildning. Om du överväger att skaffa ett LMS för compliance-utbildning, säkerställ att det har följande funktioner:

 • Ett användarvänligt författarverktyg
 • Möjlighet att involvera ämnesexperter i skaparprocessen
 • Möjlighet att distribuera standardkurser, färdiga kurser samt internt producerat lärmaterial
 • Tidsintervaller och automatiska påminnelser för återcertifiering och repetition
 • Kunskapstest
 • Möjlighet för team-ansvariga att följa upp på framfart och individuella resultat
Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du bygga effektiv och tillförlitlig compliance-utbildning? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.