Prisplaner

För individuella förutsättningar och mål

*Större organisation?
Vårt dedikerade säljteam hjälper dig gärna med anpassningen av din prisplan.
Kom igång
Learnster Boarding plan symbol
Boarding
Från 3 000 kr per månad
När ni behöver komma igång snabbt i en plattform som er organisation kan växa med.
50 användare ingår
kan anpassas till valfritt antal användare*
 • Från denna prisplan avancerar ni antingen till Business eller till Learning Culture.
Learnster Business plan symbol
Business
Begär prisuppgift
När er organisations mål är att se omedelbara affärsmässiga effekter från utbildningsinsatserna.
100 användare ingår
kan anpassas till valfritt antal användare*
 • Ni vill kunna dela affärskritisk kunskap mer effektivt - internt till era medarbetare eller externt till era kunder eller partners.
 • Er verksamhets framgång är uppbyggd kring ett antal affärskritiska mål och KPI:er, till vilka utbildningsinsatserna ska bidra till.
 • Ni söker efter nytänkande sätt att mäta och attribuera utbildningsinsatserna till verksamhetens uppsatta mål och KPI:er.
Learnster Learning Culture plan symbol
Learning Culture
Begär prisuppgift
När er organisations mål är att långsiktigt bygga upp en levande, lärande kultur.
100 användare ingår
kan anpassas till valfritt antal användare*
 • Er organisations- och medarbetares utveckling är beroende av en kunskapsakademi med både obligatoriska och frivilliga utbildningar.
 • Ni söker efter en plattform som lever upp till morgondagens förväntningar på användarvänlighet, automatisering och inkludering av organisationen.
 • Ni vill kunna integrera ert LMS med er organisations övriga system och processer.
Boarding
Business
Learning Culture
Learning experience
Responsive learning interface
Multiple language support
Individual dashboard
Course pages, description, participant list, discussion feeds
Document and resource library
Global course search function
Course bookmarking
Learner Portals
1
1
2
Content, courses catalog and categories
Peer-to-peer recommendations
Dedicated Instructor app, Learnster Nelson (App Store and Play Store)
My Academy page
Add-on
Add-on
Content creation
Built-in content and course authoring tool
Multi-level course structures with blocks, topics, pages and content
Course deadlines
Reactions (content feedback)
Content and media library
Unsplash royalty free image bank
Create actions and messages based on engagement and results
Event scheduling
Content types
Video, audio, documents, presentations, images, text and hyperlinks
Youtube, Vimeo, TEDTalk, BlueBillyWig and Dreambroker integration
Access to Unsplash royalty free image bank
Quiz and test tool with multiple question types
Survey tool (incl. anonymous response)
Reflection questions
Assignment tasks
Google Maps integration for live events
Support for external webinar tools (e.g. Zoom, MS Teams, Google Meet)
Built-in webinar tool
(max 20 participants)
(max 20 participants)
Full SCORM support
Add-on
Off-the-shelf content
Add-on
Add-on
Course formats
Online, self-paced
Micro learning
Resources / bite-sized learning
Blended learning
Virtual scheduled events
On-site scheduled events
Administration & automation
Self-enrollment of users (magic link invitations)
Bulk upload of users
Customizable notification templates
Personalized notifications
Automated reminders
Automated course certificates
Automated user retention policies
Content, courses catalog and categories
Support for external webinar tools (e.g. Zoom, MS Teams, Google Meet)
Automated calendar invitations (Outlook, Google, iCal)
Time zone support for scheduled events
Add course policy
Attendance list by Instructor app Nelson (Appstore and Play Store)
Advanced automation flows and rules
Add-on
Course enrollment approval by managers or administrators
Waiting list
Communication
In-course discussion feed
In-course page discussion feed
Send custom email and SMS messages*
User management
Account management
Tags (user and course groups)
External course history support
Platform roles
1 Super admin & 3 Admins
Unlimited
Unlimited
Configurable role permissions
Teams (manager portal)
Advanced automation flows and rules
Add-on
Branding & customization
Custom logotype and colors
Custom sub-domain
Custom email sender
Custom user data fields (e.g. title, office, company, country)
Customizable notification templates
Custom notifications for email and SMS (multiple languages)
Configurable role permissions
Reporting & analytics
Dashboards
Export reports to CSV or Excel
Course specific progress
Individual progress
Quiz and survey dashboard
Team / group analytics
Platform, integration & security
Scalable and secure hosting
Global CDN network
Global network for video-streaming
SSL Crypto
Open API
API integration (self service)
API integration (self service)
API integration (self service)
SSO (Single Sign-On via SAML 2.0, OpenID Connect)
Add-on
SSO (self service)
Azure support
Add-on
Multi-SSO support
Add-on
SCIM user provisioning
Add-on
User provisioning integrations (self service)
Off-the-shelf content
Add-on
Add-on
Sandbox environment
Add-on
Isolated hosting
Add-on
Storage
Hosted video
Hosted 1080p video
Hosted 1080p video
Hosted 1080p video
File upload per learner
Max file size in U 75 MB
Max file size in U 250 MB
Max file size in U 250 MB
File upload per administrator
Max file size in Studio 1 GB
Max file size in Studio 2 GB
Max file size in Studio 8 GB
Storage per user
250 MB
5 GB
10 GB
Data transfer per user per month
0,5 GB
1 GB
2 GB
Add-ons
Advanced automation
Add-on*
Included
SSO
Add-on*
Included
User provisioning integrations (self service)
Add-on*
Included
SCORM
Add-on*
Included
Additional workspaces
Add-on*
Add-on*
Hosted 4k video
Add-on*
Add-on*
Larger max file size in U
Add-on*
Add-on*
Larger max file size in Studio
Add-on*
Add-on*
My Academy
Add-on*
Add-on*
Off-the-shelf content
Add-on*
Add-on
Isolated hosting
Add-on*
Sandbox
Add-on*
*Större organisation?
Vårt dedikerade säljteam hjälper er gärna med anpassningen av er prisplan.
Learnster Boarding plan symbol
Boarding
 • Stay within this plan or advance through Business or Learning Culture.
Kom igång
Learnster Business plan symbol
Business
 • Share business-critical knowledge more efficiently - internally to your employees or externally to your partners or customers.
 • Create dynamic training programs with a direct impact on your team’s or customers’ ability to meet their targets.
 • Innovative ways to track, measure, and attribute the business effect of training
Kom igång
Learnster Learning Culture plan symbol
Learning Culture
 • Knowledge academy supporting both organizational and individual growth.
 • Combine mandatory and optional learning resources and benefit from automated workflows.
 • Integrate with your organization’s existing systems and processes.
Kom igång