Bygg en lärande organisation

Att vara en lärande organisation ligger till grund för många organisationers konkurrenskraft. Att ständigt lära är en grundförutsättning för att kunna ligga steget före i ett snabbt föränderligt affärsklimat. Möjligheter till löpande kompetensutveckling gör din organisation även till en attraktiv arbetsplats. 

Colleagues in a modern company with Learnster interface showing in devices.

Med 200+ nöjda kunder är du i gott sällskap

sesol logo
Medley logo
Preem logo
knowit logo
Hedin Bil logo
Eric Olsson logo
Brödernas logo
avensia logo
tobii logo

Bygg en lärande organisation - lös de vanligaste utmaningarna inom L&D och HR

Attrahera, utveckla och behåll de allra bästa talangerna

Möjligheten att växa och utvecklas på arbetsplatsen ökar motivationen att stanna.

Maxa förmågan att förändra och snabbt ställa om

Hjälp dina medarbetare att snabbare anpassa och förnya sina arbetssätt.

Skala talang och tillvarata intern kunskap

Involvera hela organisationen i kunskapsdelning.

Addressera fler olika kompetensbehov samtidigt

Erbjud personligt anpassad kompetensutveckling.

Uppmuntra till egna utbildningsinitiativ

Gör utbildning relevant, lustfylld och lättillgänglig.

Framtidssäkra din organisations kompetens

Säkerställ att dina medarbetares kunskap följer branchens utveckling.

Mindre tidskrävande admin, mer tid åt värdeskapande aktiviteter

Automatisera admin och repetitiva uppgifter.

Ökad nyfikenhet och engagemang för att utveckla kunskaper.

"Sedan vi började arbeta med Learnster så har våra medarbetare kunnat bli mer aktiva och drivande i sin egen utvecklingsresa. Vi har sett en ökad nyfikenhet och engagemang för att utveckla kunskaper och färdigheter samt en effektivisering i att kunna fånga upp och pinpointa individuella behov."

Mikaela Ljunggren
Learning & Development Specialist, PE Accounting

PE Accounting använder Learnster för att bygga en lärande organisation

  • Medarbetare stannar längre
  • Smidig och strukturerad internal mobility
  • Ökat medarbetarengagemang

En lärande organisation med Learnster - kraftfulla verktyg för HR och L&D

En intern akademi

Skapa en intern kunskapsakademi av såväl obligatoriska som frivilliga, inspirerande utbildningar. Gör utbudet organiserat, strukturerat och sökbart. Högre tillgänglighet uppmuntrar till egna utbildningsinitiativ.

En samlingsplats för snabbt, behovsdrivet lärande

Samla alla lärresurser på en och samma plats. Gör organisationens stöddokument, guider, manualer och videos strukturerade och sökbara. Dina medarbetare hittar rätt på en gång och slipper externa, mindre lämpliga källor.

Individuellt anpassade lärresor

Med Learnster kan du skapa skräddarsydda utbildningsflöden baserat på exempelvis roll, senioritet eller karriärmål. Anpassa materialets ordning och intervall utifrån individuell inlärningstakt, preferens eller arbetsschema

Lokal och central kunskapsdelning

Dela såväl övergripande företagsinformation som lokala riktlinjer. Följ upp på lokal, team eller organisationsnivå.

Involvera hela organisationen - ta hjälp av ämnesexperter och teamchefer

Tillvarata intern kunskap och låt den bäst lämpade utbilda. Ge interna ämnesexperter möjlighet att skapa, revidera eller ta fullt ägandeskap över relevant lärmaterial. Låt därefter teamchefer följa upp på medarbetarnas resultat och framfart i syfte att ge bättre coaching.

Mindre admin, mer värdeskapande initiativ

Skalbara utbildningsformat och automatiserade processer frigör tid åt värdeskapande initiativ. Slipp manuell admin och återkommande utbildningstillfällen. Fokusera istället på strategiska frågor och värdeskapande initiativ.

Vi hjälper dig att komma igång på rätt sätt.

"På Learnster hjälper vi dig att komma igång på rätt sätt och med hjälp av en tydlig process. Denna process använder vi när vi onboardar kunder som vill bygga en lärande organisation."

Denise Wolle
Customer Success Manager, Learnster
KUNSKAPSBANK

Tips och råd för lärande organisationer

This is some text inside of a div block.