7 trender inom Learning and Development (L&D) 2022

7 Learning and Development (L&D) trender 2022

Vi har listat 7 trender inom Learning & Development (L&D) 2022. Samtliga tyder på att vara en lärande organisation är viktigare än någonsin.

Nyfiken på 2023 års trender? Läs vår senaste trendrapport inom Learning & Development

1. Reskilling och utveckling av affärskritiska kompetenser

Den digitala omställningen i samband med pandemin har drastiskt förändrat arbetsklimatet. Vissa kompetenser som var eftertraktade för bara fem år sedan är idag, 2022, helt irrelevanta. Organisationer står därför inför utmaningen att lära om och omfördela medarbetare [1]. 59% av HR-ledare uppger att de prioriterar utveckling av affärskritiska kompetenser 2022. Dock upplever 40% att det är svårt att kompetensutveckla snabbt nog för att möta dagens krav [2].

I takt med att organisationer blivit mer kunskapsdrivna så har företagsledare ägnat allt mer tid åt att kartlägga intern kompetens. Strategier för kompetensutveckling fokuserar inte längre på roller, utan på faktiska färdigheter. Ambitionen är att skapa en mer anpassbar organisation.

Lärande organisationer har goda förutsättningar att bygga affärskritiska kompetenser. Ett growth mindset i kombination med en kunskapsfrämjande kultur förbättrar både förmågan och attityden att ta till sig ny information. För lärande organisationer är inhämtandet av ny kunskap del av det dagliga arbetet. Det skapar en konkurrensfördel i racet mot affärskritiska kompetenser.

2 "Power skills" - viktigare än någonsin, svåra att lära ut

Så kallade “power skills” är viktigare än någonsin. Exempel på dessa kompetenser är samarbete, kommunikation, empati och ödmjukhet. Trots att uttrycket myntades redan 2019 så har pandemin skapat ett allt större behov för dessa mjuka, mer mänskliga kompetenser. Studier visar att människor lättare uttrycker sårbarhet under rätt omständigheter. Pandemin har skapat just detta. Företagsledare utbildas i att stämma av läget med sina anställda, lyssna på deras utmaningar och skapa möjligheter för flexibilitet.

Att bygga power skills är en utmaning. Även definitionen kan vara svår att fastställa, då varje organisation har sin egen bild av vad power skills är. Organisationer bör lära sig power skills tillsammans, i team och ihop med ledare. [1]

Lärande organisationer är i en god position att lyckas med uppdraget. Användandet av modern teknologi stöttar intern kunskapsspridning, både top-down, bottom-up och peer-to-peer. De använder även en kombination av internt producerat kursinnehåll och externa utbildningar. Det skapar bättre förståelse för både standardiserade beskrivningar och interna tillämpningar av power skills.

3. Utveckla dina medarbetare och boosta intern rörlighet

Organisationer internrekryterar i allt större utsträckning. Vid sidan av externa kandidater så blickar organisationer inåt i jakten på talanger. Vikten av formella arbetsroller har fått ge vika åt kompetens, erfarenhet och kvalifikationer.

Det är inte bara kostsamt och tidskrävande att rekrytera externt. Om din organisation inte lyckas behålla medarbetare över tid blir det också svårt att anställa snabbt nog. Med andra ord kan du säga adjö till dagarna då företag köpte kandidater utifrån. Välkomna istället den nya eran där medarbetare stannar och utvecklas inom organisationen [1].

Hos lärande organisationer ges medarbetaren möjlighet och verktyg att äga sin egen utveckling. Resurser såsom en intern kunskapsakademi utvecklar kompetenser och färdigheter. På så sätt förbereds medarbetaren för att avancera inom företaget. Ett effektivt ramverk för onboarding underlättar dessutom övergången mellan olika befattningar. Lärande organisationer har sannolikt därför en högre nivå av intern rörlighet (internal mobility).

4. Utvecklingsmöjligheter förbättrar medarbetarupplevelsen

Pandemin har haft en negativ påverkan på medarbetares välmående. Ångest, hög arbetsbelastning och oro att mista jobbet är bara några orsaker till utbrändhet [3]. 85% av medarbetare säger sig ha upplevt högre nivåer av utbrändhet. 40% uppger även ha fått en sämre balans i arbetslivet (work-life balance) [4].

2022 står därför medarbetarens välbefinnande i fokus [3]. Organisationer behöver ta ett krafttag kring medarbetareupplevelsen och öka fokus på utveckling, stöd och inkludering. Att erbjuda utvecklingsmöjligheter är en av huvudkomponenterna i att bli en attraktiv arbetsgivare. Exempel på sådana initiativ är karriärutveckling, relevanta utbildningsinsatser samt att bygga upp en lärande kultur [1].

Utvecklingsmöjligheterna hos lärande organisationer bidrar till en förbättrad medarbetarupplevelse. En intern kunskapsakademi bestående av valbara utbildningar ger medarbetare ägandeskap över den egna utvecklingen. En motivator viktigare än både lön och titlar.

5. Utbilda och utveckla en hybrid arbetsstyrka

Hybridarbete är den nya standarden inom många organisationer. 92% av organisationer förväntar sig distansarbete [2]. Nära 70% av den globala arbetskraften består av distansarbetare [1]. Den hybrida arbetsplatsen står bakom majoriteten av förändringarna inom arbetsklimatet 2022. Detta då medarbetare kräver nya verktyg och flexibilitet för att utföra arbetet med det nya upplägget [2].

Att anpassa till nya arbetsmiljöer kräver nya kompetenser. Medarbetare behöver därför någon form av reskilling eller upskilling. Att utbilda en hybrid arbetsstyrka kräver en flexibel infrastruktur där alla medarbetare kan delta, oavsett var de befinner sig.

En lärande organisation använder sig av blandade lärmiljöer. Genom att kombinera fysiska klassrum med onlinekurser och virtuella möten kan alla medarbetare delta i undervisningen. Oavsett om de befinner sig på arbetsplatsen eller på distans. Att ligga i framkant av den teknologiska utvecklingen innebär att slippa kompromissa med lärupplevelsen.

6. Digitala verktyg - både för intern och extern utbildning

Organisationer har fått upp ögonen för potentialen i deras digitala verktyg. Utöver onboarding av medarbetare och löpande kompetensutveckling så använder allt fler sin digitala infrastruktur för extern utbildning. Exempelvis utbildning av kunder och partners. Genom att sprida ut kostnaden för digitala verktyg över en större mängd utbildningsinsatser upplever företag stordriftsfördelar.

Det finns fler fördelar med att investera i externutbildning. Bland annat förbättrad lärupplevelse och snabbare onboarding av kunder eller partners. Detta är en klar konkurrensfördel för dig som leverantör av produkter och tjänster. Din framgång bygger trots allt på dina kunder och partners förmåga att förstå och se värde i era lösningar.

Lärande organisationer har en modern och mångsidig infrastruktur för utbildning. Med fokus på användarvänlighet och lärupplevelse lämpar sig miljön väl för en mängd användningsområden. Inklusive utbildning av kunder och partners.

7. Nischplattformar - en förutsättning för att lyckas med dina kompetensmål

På Learnster har vi sett ett växande intresse för nischplattformar inom L&D och HR. I motsats till mer mångsidiga, allt-i-ett-plattformar så fokuserar nischplattformar på ett enda syfte, fast mer djupgående. Ett modernt LMS är ett exempel där kunskap står i centrum.

Det kan verka lockande att ha alla aktiviteter och information kopplat till medarbetare samlat i en och samma plattform. Tyvärr finns dock en risk att systemet inte alltid möter dina behov. Precis som en generalist kan lite om mycket, så kan en specialist gå på djupet och lösa mer komplexa uppgifter inom ett område. Digitala verktyg fungerar på ett liknande sätt. Omfattningen och komplexiteten av HR och L&D kräver en kombination av nischplattformar och specialistverktyg. Genom integrationer bildar de ett ekosystem som också är en grundförutsättning för att lyckas med dina kompetensmål 2022.

Lärande organisationer förstår värdet i att ha dedikerade resurser för kunskapsinhämtning. En nischplattform såsom ett modernt LMS är därför en naturlig del av organisationens infrastruktur. Genom att integrera det med organisationens övriga HR-system skapar de ett fullfjädrat ekosystem av verktyg som förbättrar medarbetarnas lärresa och allmänna upplevelse.

Källor:

[1] Josh Bersin, Predictions for 2022: Everything Is About To Change

[2] Gartner for HR, Top 5 HR Trends and Priorities for 2022

[3] Forbes Emerging HR Trends For 2022 And Beyond

[4] Gartner HR Research Reveals More Than Half of Employees have Experienced Significant Damage to Their Workforce Health Since the Start of the COVID-19 Pandemic

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du bygga en lärande organisation? Ladda ner vår playbook med praktiska tips på hur du kommer igång!