10 trender inom Learning and Development (L&D) 2023

Learning and Development (L&D) trender 2023

Upptäck 10 trender inom Learning and Development (L&D). Samtliga tyder på att lärande organisationer har ett försprång i det snabbt föränderliga arbetsklimatet.


1. Kompetensutveckling en förutsättning för att behålla medarbetare

Arbetet måste engagera och kännas meningsfullt. The Great Resignation 2021 och Quiet Quitting-rörelsen 2022 visade hur omfattande konsekvenserna av lågt medarbetarengagemang faktiskt kan bli.

Studier visar ett starkt samband mellan att erbjuda kompetensutveckling och förmågan att behålla talanger. Människor är minst lika benägna att byta arbetsplats för bättre utvecklingsmöjligheter som för högre lön.

Endast 1 av 4 medarbetare känner utvecklingspotential hos sin nuvarande arbetsgivare. Resterande 3 av 4 söker karriärutveckling utanför organisationen. 44% av HR-chefer anser att deras organisation saknar attraktiva karriärbanor. Nästan lika många (47%) uppger att medarbetarupplevelsen är ett prio 2023 [2].

Medarbetare stannar generellt längre hos lärande organisationer. Genom att koppla lärandekulturen till affärsstrategin skapas meningsfulla möjligheter till utveckling på arbetsplatsen. Till följd ökar medarbetarengagemanget, vilket ökar chanserna att behålla värdefulla talanger [1].

Ladda ner playbook: Så bygger du en lärande organisation med hjälp av Learnster

2. Upskilling ökar organisationers förmåga att anpassa sig och ställa om

Att hålla jämna steg med utvecklingen har aldrig varit viktigare. Med pandemin i backspegeln finns idag en större förståelse för vikten av att kunna arbeta agilt. Organisationer som kom ur pandemin starkare var de som snabbt kunde ställa om och anpassa sitt arbetssätt. Med andra ord måste din verksamhet vara vattentät.

I tuffa tider måste organisationer vara på tårna. Trots nedskärningar och tightare budgetar kvarstår hårda krav på att leverera enligt affärsplanen. För att inte halka efter kan organisationer se sig om efter nya talanger med ny kunskap - en lösning som varken är särskilt skalbar eller kostnadseffektiv. Istället är kompetensutveckling ett av det mest effektiva sätten att framtidssäkra din organisation.

Lärande organisationer är mer agila. De pinpoint:ar och bygger kompetenser som stärker både den organisatoriska och personliga utvecklingen. Medarbetare erbjuds rollspecifika och personliga lärresor med fokus på framtida kompetensbehov. På så sätt blir de bättre på att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Kompetensstrategier som adresserar aktuella och framtida kunskapsbehov hjälper organisationer att möta utmaningarna som ett föränderligt arbetsklimat för med sig [1].

3. Att skala intern kunskap blir avgörande då organisationer förlitar sig på interna resurser

Anställningsstopp och nedskärningar tvingar organisationer att förlita sig på sina interna resurser. Detta sammanfaller med en accelererande förändringstakt i omvärlden och behovet av att snabbt kunna anpassa sig. Att 2023 kräver kompetensutveckling kommer därför inte som en större överraskning.

Aldrig har det varit viktigare att kunna skala intern kunskap. Att uppmuntra till kunskapsdelning och att lära av varandra är en grogrund för organisatorisk kompetensutveckling. Det gör dessutom organisationen mindre beroende av enskilda individer som kan komma och gå.

Lärande organisationer har en positiv inställning till kunskapsdelning. Gemensam framgång och att lära av varandra är del av organisationens DNA. De har dessutom praktiska verktyg som gör det möjligt att involvera hela organisationen. Interna ämnesexperter kan på så sätt bidra till produktion, eller ta fullt ägandeskap, av relevant utbildningsmaterial.

4. Att förstå utbildnings ROI blir viktigare än någonsin

Med åtstramad budget blir utbildningsinsatsers ROI (return on investment eller avkastning) en viktig faktor. Innan du investerar i, eller skär ner på, initiativ och verktyg är det viktigt att ha en helhetsbild. För att fatta välinformerade beslut bör nedan KPI:er tas med i beräkningen: 

 • tid till nödvändig kunskapsnivå (time to proficiency)
 • nivå av bibehållen kunskap (knowledge and skills retention)
 • medarbetarupplevelse
 • medarbetarengagemang
 • e-NPS
 • personalomsättning
 • individuella resultat före och efter utbildning (t.ex. produktivitet)
 • organisatoriska resultat före och efter utbildning (t.ex. produktivitet)
 • uppstartsperiod för nya medarbetare (time to contribution)
 • tid för omställning, omstart eller övergång till nya arbetssätt

Lärande organisationer har en förståelse för både de direkta och indirekta värdena kopplade till utbildningsinsatser och verktyg. Med lärande som del av sin konkurrensfördel kan beslutsfattare bättre särskilja affärsnytta från onödiga kostnader.

5. Lågkonjunktur ger tillväxt en ny innebörd

Att växa under en lågkonjunktur kan verka otänkbart. Anställningsstopp, nedskärningar och åtstramade budgetar kan ge sken av att din organisation gått in i viloläge. Men i själva verket är det precis tvärtom.

Under 2023 ligger tillväxtfokus på intern kompetens. Genom att fortsätta satsa på kompetensutveckling håller du motivationen och drivkraften på topp. Du ökar på så sätt sannolikheten att bibehålla värdefulla talanger. 

Kompetensutveckling hjälper dina medarbetare att möta dagens utmaningar och att förbereda sig för framtiden. På så sätt boostar du även din organisations motståndskraft.

Genom att ta tillvara på avbrott och se utmaningar som möjligheter kan du skapa ett långsiktigt, strategiskt försprång. Organisationer som fortsatte att prioritera innovation och utveckling genom finanskrisen 2009 presterade 30% bättre än genomsnittet [1].

6. Leveransen är avgörande för lärupplevelsen

Det finns inget one-size-fits-all inom lärande. Uppkomsten av digital learning fatigue i samband med pandemin belyste vikten av att kunna anpassa leveransen av utbildning. Organisationer som uppnår sina kunskapsmål använder ofta en variation av kanaler. Mottagaren kan då välja format som passar individuella behov och preferenser. 

Blandade format och lärmiljöer ökar engagemanget. Schemalagda utbildningar lämpar sig bäst för ämnen inom organisation och ledarskap. On-demand-utbildningar som kan slutföras oberoende av tid och plats uppmuntrar till egna utbildningsinitiativ [1]. För att underlätta behovsdrivet lärande är micro-lärande och resursbibliotek värdefulla verktyg. 

Lärande organisationer har en möjliggörande infrastruktur med ett rikt utbud av lärresurser och kanaler. Medarbetare kan på så sätt ta till sig ny kunskap på det sätt som passar dem bäst.

7. Hybridarbetet tvingar organisationer se över sina interna akademier 

Lärandet måste ske där arbetet sker. År 2023 kan det vara praktiskt taget överallt. I takt med att hybridarbetet blivit standard har allt fler arbetsplatser börjat se över sina interna akademier. I en global studie av Executive Networks, utförd med hjälp av 515 L&D-chefer och i samarbete med NovoEd, uppgav 6 av 10 att hybridarbetet och digitalt lärande bidrar till att omvandla organisationers fysiska akademier. Hybridutbildning är inte längre en tillfällig lösning, vilket fått organisationer att ifrågasätta syftet med klassrumsmiljö. Framtidens akademier är sannolikt omni-channel [3].

Organisationer som prioriterar kompetensutveckling prioriterar även tillgängligheten av sina lärresurser. Detta genom att dela kunskap såväl offline som online. De använder blandade lärmiljöer och kombinerar fysiska klassrum och diskussionsforum med digitala utbildningar och akademier. På sätt anpassas utbildningen till dagens arbetsvillkor. 

8. Trots accelererande digitalisering: mjuka kompetenser står högst i kurs

År 2030 beräknas en miljard arbeten ha utvecklats till följd av teknologins frammarsch. Teknisk kompetens kommer därför bli efterfrågad på framtidens arbetsplats.

Trots den ökande digitaliseringen står mjuka kompetenser högst i kurs. Enligt Pearson's Skills Outlook studie om så kallade "power skills" är följande kompetenser mest attraktiva:

 • Kommunikation
 • Kundservice
 • Ledarskap
 • Detaljkänsla
 • Samarbetsförmåga

År 2026 förväntas följande kompetenser ranka högst i efterfrågan:

 • Personligt lärande och ledarskap
 • Prestationsfokus
 • Kulturell och social intelligens [3]

Organisationer med en lärande kultur och ett growth mindset inser vilken typ av kompetens som verkligen spelar roll i morgondagens arbetsklimat. De är därför sannolikt i full gång med att utveckla relevant kompetens, liknande ovan. 

9. L&D-verktyg har en given plats i organisationers tech stack

Lärande och utveckling spelar en central roll i organisationers övergripande affärsstrategi. L&D-verktyg har därför en given plats i organisationers tech stack. Många väljer att integrera LMS och lärplattformar med HR-plattformar och andra interna system. Dessa integrationer möjliggör synkronisering och informationsdelning, vilket maxar nyttan och prestandan av varje enskilt verktyg. Syftet är att effektivisera processer, minska mängden manuell administration och skapa personligt anpassade lärresor.

10. AI på frammarsch inom learning and development 

Likt många andra industrier så är AI (artificiell intelligens) på frammarsch även inom L&D. Ingen kan väl ha missat ChatGPT som förutspås bli en game changer inom många olika områden. På bara sekunder kan den virala chat bot:en generera koncisa svar på sökningar på ett (nära) mänskligt sätt. Tekniken förväntas bli populär inom innehållsproduktion där AI-genererad text kan användas som utkast till kursinnehåll. För behovsbaserat lärande kan ChatGPT även fungera som ett snabbt och smidigt informationsverktyg. Det är dock viktigt att poängtera att effekten beror på hur ChatGPT används och integreras i existerande kompetensstrategier.

AI kan även boosta lärupplevelsen och göra utbildning mer interaktiv. Simuleringar och VR (virtual reality) används för att öva scenarion och dialoger i en (nära) verklig miljö. Genom gamification håller du dessutom motivationen på topp genom upplevelser som liknar spel. 

För att göra lärandet personligt anpassat kan AI hjälpa att pinpoint:a och adressera kunskapsbehov. Ett modernt LMS kan identifiera utvecklingsmöjligheter och rekommendera relevanta utbildningar och resurser.

Källor

[1] Udemy Business, 2023 Workplace Learning Trends Report

[2] Gartner for HR, Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023

[3] Forbes, Top Ten HR Trends For The 2023 Workplace

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du bygga en lärande organisation? Ladda ner vår playbook med praktiska tips på hur du kommer igång!