Digital learning fatigue: Vad det är och hur du förebygger det

Digital Learning Fatigue

Den digitala arbetsplatsen har gett upphov till många nya fenomen. Kanske är du redan bekant med termer såsom virtuell AW eller zoom-trötthet (zoom fatigue)? Inom kompetensutveckling kallas den senaste trenden tillika utmaningen digital learning fatigue eller e-learning fatigue. Men vad betyder det egentligen? Och hur kan du förebygga att det sker inom din organisation?

Digital learning fatigue

Pandemin innebar onekligen en enorm omställning för både organisationer och individer. Från en dag till en annan utvecklades helt nya digitala arbetssätt och därmed ett ökat behov av digitala utbildningsinsatser. Färska studier [1] pekar på en ökad efterfrågan av både färdiga och skräddarsydda digitala kurser, liksom virtuella klassrum - ett mönster som tyvärr tycks ha skett på bekostnad av lärupplevelsen. Sammantaget har detta gett upphov till ett helt nytt begrepp: digital learning fatigue (trötthet till följd av digital utbildning).

David Perring, forskaransvarig på the Fosway Group säger:

"Vi har upptäckt en stor skillnad i hur organisationer levererar innehåll. Många behåller samma traditionella upplägg i digitala lärmiljöer, utan större hänsyn till lärupplevelsen. Att endast pusha ut innehåll kan ge upphov till digital learning fatigue."

Organisationer bör använda teknologi på ett mer “mänskligt” sätt

Så vad är då botemedlet mot digital learning fatigue? Enligt Perring bör organisationer använda digitala verktyg på ett mer “mänskligt” sätt. Det finns en tendens att köpa in kursinnehåll och distributionslösningar utan att ge tillräcklig hänsyn till lärupplevelsen.

Istället för att enbart pusha ut innehåll bör den som utbildar i organisationen också integrera tillfällen för reflektion, feedback, coachning och peer-to-peer-aktiviteter i inlärningsprocessen.

Gör lärandet mer engagerande

Som utvecklare av Morgondagens LMS står den lärande organisationen alltid i centrum. Precis som Perry är vi på Learnster övertygade om att interaktion förbättrar lärupplevelsen. Vi föreslår därför följande metoder för att boosta engagemang och motivation:

  • Quiz: Inget skapar så mycket interaktion som ett spännande och utmanande quiz. Genom att svara på frågor tvingar du hjärnan att “hämta” lagrad information, vilket är ett mycket mer effektivt inlärningssätt jämfört med endast repetition.
  • Feedback: Engagera dina kursdeltagare och få värdefull feedback på samma gång! Feedback-formulär gör att dina deltagare får reflektera och komma till tals medan du som utbildningsledare får tillfälle att förbättras framåt. Reaktioner (emojis) och kommentarsfält är snabba och effektiva sätt att samla feedback. Båda funktioner är tillgängliga i Learnster och ger bra underlag för både kursens och medarbetarnas utveckling.
  • Involvera hela organisationen: Att lära andra ger inte bara en boost för självförtroendet, det förankrar även den egna kunskapen [2]. Det är därför en bra idé att involvera interna områdesexperter i kursskaparprocessen, samtidigt som ni tillvaratar all kunskap inom organisationen. Genom Learnsters olika administratörsroller bestämmer du vilka medarbetare som bidrar med vad, till vilken utbildning. Det användarvänliga gränssnittet gör dessutom kursskaparverktyget enkelt att arbeta i, även för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller arbeta i ett LMS.
  • Virtuella sammankomster: Onlinemöten skapar fler möjligheter än att bara digitalisera klassrum. Genom virtuella sammankomster kan du stötta upp, motivera och stämma av läget med dina kursdeltagare. Tillsammans kan ni även diskutera kursinnehållet, reflektera och göra ny information relevant till sitt ändamål. Med Learnster kan du bjuda in till och delta i möten direkt i plattformen eller via appen Learnster Roundtable. Plattformen stödjer även externa mötestjänster som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom m.fl där du som administratör enkelt kan lägga till ett externt möte till en utbildning.

Använd ett lättsmält format

Om det är något vi tar med oss från den senaste studien så är det vikten av rätt leverans av kursinnehåll. Till exempel så kan text-tunga dokument vara svåra att smälta, tolka och arbeta sig igenom. Istället skulle vi på Learnster rekommendera en kombination av följande format:

  • text
  • bilder
  • video
  • webbinarier
  • röstinspelningar

Utöver att innehållet blir mer lättsmält så skapar variationen av innehåll en mer dynamisk och stimulerande lärupplevelse.

I Learnsters skaparverktyg kan du skapa innehåll genom ett smidigt drag-n-drop-gränssnitt. Skräddarsy din utbildning och välj en kombination av ovan format.


Referencer

[1] Digital Learning Report, Fosway Group (2021)

[2] The transformer CEO, Harvard Business Review,  Abbie Lundberg och George Westerman (2020)

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du förebygga digital learning fatigue i din organisation? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.