Digital learning fatigue: Vad är det och förebygger du det?

Digital Learning Fatigue

Tillsammans med den digitala arbetsplatsen uppkom fenomen såsom "virtuell AW" och "zoom-trötthet" (zoom fatigue). Inom L&D blev den kanske mest uppmärksammade "digital learning fatigue" eller "e-learning fatigue". Men vad betyder det egentligen? Och hur kan du förebygga att det sker inom din organisation?

Digital learning fatigue

I samband med pandemin skedde förändringar och omställningar för både människor och organisationer. Från en dag till en annan utvecklades helt nya digitala arbetssätt och därmed ett ökat behov kompetensutveckling. Då främst genom digitala utbildningar.

Efterfrågan ökade av både färdiga och internt producerade digitala utbildningar. Även virtuella klassrum ökade i popularitet. Denna förändring skedde på bekostnad av lärupplevelsen och gav upphov till det nya begreppet "digital learning fatigue" (dvs. trötthet till följd av digital utbildning)

David Perring, forskaransvarig på the Fosway Group säger:

"Vi har upptäckt en stor skillnad i hur organisationer levererar innehåll. Många behåller samma traditionella upplägg fast i digitala lärmiljöer, utan större hänsyn till lärupplevelsen. Att endast pusha ut innehåll kan ge upphov till digital learning fatigue."  [1]

Organisationer bör använda teknologi på ett mer "mänskligt" sätt

Så vad är då botemedlet mot digital learning fatigue? Enligt Perring bör organisationer använda digitala verktyg på ett mer "mänskligt" sätt. Detta i motsats till tendensen: att köpa in kursinnehåll och distributionslösningar, utan tillräcklig hänsyn till lärupplevelsen.

Istället för att enbart pusha ut innehåll bör organisationer också integrera reflektion, feedback, coachning och peer-to-peer-aktiviteter i lärresan.

Gör lärandet mer engagerande

Som utvecklare av morgondagens LMS står den lärupplevelsen alltid i centrum. Precis som Perry är vi på Learnster övertygade om att interaktion är avgörande. Vi föreslår därför följande metoder för att boosta engagemang och motivation:

Quiz

Inget skapar så mycket interaktion som ett spännande och utmanande quiz. Genom att svara på frågor tvingar du hjärnan att “hämta” lagrad information, vilket är ett mycket mer effektivt inlärningssätt jämfört med endast repetition.

Feedback

Engagera dina kursdeltagare och få värdefull feedback på samma gång! Feedback-formulär gör att dina deltagare får reflektera och komma till tals medan du som utbildningsledare får tillfälle att förbättras framåt. Reaktioner (emojis) och kommentarsfält är snabba och effektiva sätt att samla feedback. Båda funktioner är tillgängliga i Learnster och ger bra underlag för både kursens och medarbetarnas utveckling.

Involvera hela organisationen

Att lära ut ger inte bara en boost för självförtroendet, det förankrar även den egna kunskapen [2]. Det är därför en bra idé att involvera  organisationens ämnesexperter i framtagning av utbildning. Samtidigt tillvaratas och skalas intern kunskap.

Genom Learnsters olika administratörsroller bestämmer du vilka medarbetare som bidrar med vad, till vilken utbildning. Det användarvänliga gränssnittet gör dessutom kursskaparverktyget enkelt att arbeta i, även för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller arbeta i ett LMS.

Online-möten och virtuella klassrum

Online-möten skapar fler möjligheter än ett digitalt klassrum. De möjliggör även att stötta upp, motivera och stämma av läget med dina kursdeltagare. Tillsammans kan ni även diskutera kursinnehållet, reflektera och koppla ny information till sitt ändamål. Med Learnster kan du bjuda in till och delta i möten direkt i plattformen eller via appen Learnster Roundtable. Plattformen stödjer även externa mötestjänster som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom m.fl där du som administratör enkelt kan lägga till ett externt möte till en utbildning.

Använd ett lättsmält format

Om det är något vi tar med oss från studien så är det vikten av rätt leverans av utbildning. Text-tunga dokument kan vara svåra att smälta, tolka och arbeta sig igenom. Istället skulle en kombination av följande format hjälpa:

  • texter
  • bilder
  • video
  • webinars
  • ljud- och röstinspelningar

Utöver att innehållet blir mer lättsmält så skapar variationen av innehåll en mer dynamisk och lustfylld lärupplevelse. I Learnsters författarverktyg kan du skapa innehåll med hjälp av ett smidigt drag-n-drop-gränssnitt. Skräddarsy din utbildning och välj en kombination av ovan format.


Referencer

[1] Digital Learning Report, Fosway Group (2021)

[2] The transformer CEO, Harvard Business Review,  Abbie Lundberg och George Westerman (2020)

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du förebygga digital learning fatigue i din organisation? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.