För utbildning inom

hotell, restaurang och butik

Anpassat för dig som arbetar med service, försäljning och kundbemötande. Learnster hjälper platschefer, servicepersonal, koncepts- och driftsansvariga att lösa de allra vanligaste utmaningarna. 

Maxa lärandet, förenkla informationssökning och underlätta den dagliga driften med Learnster. Vi hjälper dig som arbetar och bedriver utbildning inom hotell, restaurang, butik, gym och andra serviceverksamheter.

Används av kollegor i branschen

Maxa kunskapen och lös de vanligaste utmaningarna inom din serviceverksamhet

Heading

Högt tempo och multitasking från morgon till kväll

Snabb och enkel informationssökning. Med sökbara kunskapsbibliotek och micro-learnings hittar dina medarbetare den information de behöver. Var och när de behöver den.

Heading

Ett varumärke och en kundupplevelse - över flera lokala enheter

Dela övergripande information kring affärs- och varumärkeskoncept…

Heading

… med lokal anpassning

kombinerat med lokala riktlinjer.

Heading

Kundupplevelsen och personligt bemötande är ditt prio

Kompetensutveckling som får dina medarbetare att växa och vilja ge det lilla extra.

Heading

Du och dina medarbetare behöver samarbeta och agera som en enhet

Enkla och tydliga uppförandekoder och träning i kundbemötande.

Heading

Första jobbet?

En snabb, effektiv och lustfylld uppstart. Oavsett om din medarbetare är ny på arbetet - eller ny i arbetslivet.

Heading

Ingen egen jobbdator

Deskless learning - utbildning på mobil enhet för dig som alltid är på språng.

SATS onboarding ger starka resultat

Nordens största träningskedja SATS använder Learnster för att skapa en tydlig, konsekvent och lustfylld onboarding som lyfter viktiga KPI:er. Nya medarbetare trivs och levererar över förväntningarna.

9/10 känner sig rustade inför starten. Nya medarbetare ger SATS en e-NPS på 52 efter de 3 första månaderna.

Rätt verktyg för utbildning inom hotell, restaurang och butik

Heading

Effektiv preboarding och onboarding

Säkra en snabb uppstart. Med effektiv preboarding och onboarding får dina medarbetare en kickstart och bidrar snabbare till den dagliga driften.

Heading

Kunskapsdelning och uppföljning - på central och lokal nivå

Kombinera övergripande information om affärs- och varumärkeskoncept med kunskap om den lokala verksamheten. Följ upp på medarbetares progress - på central och lokal nivå.

Heading

Compliance-utbildning, säkerhet och certifieringar

Säkerställ att dina medarbetare förstår och arbetar enligt säkerhets- och myndighetskrav. Dela tydliga riktlinjer, följ upp på utbildning och tilldela certifieringar. Med automatiserade utbildningsflöden och påminnelser faller inget mellan stolarna.

Heading

En samlad, intern kunskapsakademi

Skapa en central och sökbar samlingsplats för utbildning. Ge snabb och enkel tillgång till obligatorisk utbildning såsom policies samt frivilliga kurser för karriärutveckling.

Heading

Enkel och snabb tillgång till lärresurser och micro-learnings

Maxa produktiviteten och underlätta informationssökningen. Lättillgängliga och lättsmälta lärresurser hjälper dina medarbetare att hitta rätt information precis när de behöver den.

Heading

Personligt anpassade lärresor

Erbjud personligt anpassade utbildningsflöden baserade på exempelvis roll, enhet eller karriärmål. Ett perfekt verktyg för exempelvis chefsprogram.

Vill du utveckla dina medarbetare och lyfta din serviceverksamhet?

Upptäck möjligheterna i Learnster.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.