5 min read

SATS onboarding ger starka resultat

SATS använder Learnsters lärplattform för att skapa en tydlig, konsekvent och lustfylld onboarding som lyfter viktiga KPI:er. Nya medarbetare trivs och levererar över förväntningarna.
Kundcase: SATS och Learnster
Written by
Full Name

SATS är Nordens starkaste träningskedja med fler än 8500 medarbetare och 250 gym. Visionen och det övergripande målet Make people healthier and happier är något som dagligen motiverar alla inom organisationen.

Företagets ambition är att bygga en värderingsstyrd kultur med ledarskap och självledarskap i fokus. Att vara en inspiration för andra är viktigt. Alla medarbetare ska känna sig inkluderade och motiverade i en glad och välkomnande atmosfär.

Johan Westberg är Nordic Culture & People Manager på SATS. Han arbetar strategiskt med att förbättra medarbetarupplevelsen genom hela resan - från början (attract me) till slut (exit me). Detta genom att säkerställa rätt initiativ för att möjliggöra utveckling och öka motivation och engagemang. Målet är attrahera och behålla de absolut bästa talangerna.

Utmaning

"Få med alla på tåget" när organisationen växer

Nordens ledande träningskedja SATS befinner sig på en stadig tillväxtresa. Med 250 gym runt om i Norden är ambitionen att expandera ytterligare.

Som växande organisation måste SATS “få med alla på tåget”. Nya såväl som etablerade medarbetare behöver vara införstådda i verksamheten och ha en gemensam målbild. Tydlig information kring intentioner och tillvägagångssätt är avgörande för att lyckas.

Medarbetarna är hjärtat av organisationen

Hos SATS har medarbetarna högsta prioritet. We put our employees first, so that they can put our members first, lyder en av deras ledarskapsprinciper. För att uppnå de högt uppsatta målen behövs varje individ inom organisationen. Kontinuerligt lärande spelar därför en central roll i organisationens affärsstrategi.

Alla kunskapsinitiativ måste vara värdeskapande och får inte sluka tid och energi, framför allt hos medarbetare ute på gymmen. Tidigt under tillväxtresan uppkom behovet av en central samlingsplats för kunskap samt en stark, sammansvetsande kultur.

"Ju större organisation, desto svårare blir det att styra alla i samma riktning. Det är därför viktigt att bygga en kultur som gör oss starkare och bättre. Att jobba tillsammans som ett team mot ett gemensamt mål."

- Johan Westberg, Nordic Culture & People Manager, SATS


Lösning

Med framgångsrik onboarding blir nya medarbetare tidigt del av SATS-familjen

Första intrycket spelar en avgörande roll i att behålla, motivera och engagera medarbetare. Hos SATS är målet att varje medarbetare ska vilja bidra, vara bäst i laget och ha kul.

Onboarding är därför en viktig del av medarbetarresan. För att snabbt komma in i kulturen, arbetsrollen och organisationen använder SATS Learnsters lärplattform som stöd genom hela processen. Nya medarbetare får ta del av inspirerande introduktionskurser, självstudier och best practices från kollegor. De får även testa på olika moment som ingår i rollen. Samtidigt sker en tät dialog och coaching från närmaste ledare. På så sätt blir nyanställda tidigt del av SATS-familjen.

Stora delar av onboardingen består av ett förinställt, automatiserat flöde av information, lärande och aktiviteter. Detta underlättar admin och gör det enkelt för gruppchefer att följa upp.

Automation och anpassade lärresor skapar bättre förutsättningar för “one company - one culture”

För att hålla en jämn, hög kvalitet har SATS automatiserat många av sina utbildningar. Detta med hjälp av Learnsters regler för automation. Syftet är att alla medarbetare ska få en liknande lärupplevelse och ges samma information, vid samma tillfällen - oavsett var i organisationen eller landet de befinner sig. I situationer då lokala eller rollspecifika justeringar krävs tillämpas anpassade lärresor. Då justeras kursflödet för att bättre spegla medarbetarens verklighet.

Möjligheten att uppnå liknande lärupplevelser med viss lokal anpassning bidrar till bättre förutsättningar för att skapa “one company - one culture”.

Learnster en långsiktig partner för lärande

SATS onboarding har utvecklats genom ett nära samarbete mellan People & Culture-teamet på SATS och Learnsters Customer Success-avdelning. Utöver praktiska verktyg har Learnsters learning designers coachat och delat tips och idéer under regelbundna träffar.

"Genom Learnsters regler för automation säkerställer vi att alla får en liknande upplevelse och ges samma information. Learnsters Customer Success team ger oss värdefulla verktyg, tips och idéer - de är riktiga hjältar!"

- Johan Westberg, Nordic Culture & People Manager, SATS

Resultat

Tydligare förväntningar gör att fler medarbetare stannar längre

En tydlig, konsekvent och lustfylld onboardingupplevelse i Learnster har bidragit till många fina resultat och förbättrade KPI:er.

93% av nya medarbetare förstår vad som förväntas av dem vid avslutad onboarding. Detta är en av de viktigaste bidragande faktorerna till att medarbetare stannar och blir produktiva i sin nya roll.

Vidare uppger 91% av nya medarbetare att de har utvecklas professionellt sedan startdagen. Lika många (>9 av 10) upplever att de känner sig rustade för starten.

Nya medarbetare ger SATS e-NPS på 52 efter tre månader. Även där anses onboarding ha en bidragande roll, då 96% av nya medarbetare fått ett fint första intryck av SATS.

Teamchefer ser en snabbare utveckling bland nya medarbetare

En lyckad onboarding är inte bara uppskattad av nya medarbetare. Samma interna undersökning visade även flera fördelar hos chefer och team-ansvariga. Många ser värde i det digitala stödet samtidigt som de upplever snabbare utveckling bland nya medarbetare.

75% av ledarna säger att det digitala stödet har hjälpt säkra en bra introduktion.

47% av nya medarbetare levererar över chefens förväntningar första kvartalet.

En attraktiv arbetsplats - medarbetare kommer tillbaka till SATS

Många medarbetare som tidigare slutat väljer att komma tillbaka till SATS. En möjlig anledning, tror Johan, är den starka kulturen, de härliga kollegorna och det övergripande målet: Make people healthier and happier.

"96% av nya medarbetare fått ett fint första intryck av SATS. Nya medarbetare levererar över chefens förväntningar första kvartalet."

- Johan Westberg, Nordic Culture & People Manager, SATS

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du skapa onboarding-upplevelser som ger starka resultat?