GDPR & Säkerhet: så hanterar vi känslig data.

Learnster vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att på ett säkert sätt hålla och skydda din data.

GDPR Compliance

All data som hanteras av Learnster sparas på ett säkert sätt och krypteras med industristandardkryptering med krypteringsnycklar som ägs och kontrolleras av Learnster. Learnster använder inga icke-europeiska underbiträden som förlitar sig på Privacy Shield som datautväxlingsmekanism.

Datasäkerhet och kryptering

Vi håller alla våra kunders data separerat genom datas hela livscykel. Data skickas aldrig okrypterad och AES 256-kryptering används för all data "at rest" som krypteras med krypteringsnycklar som ägs och kontrolleras av Learnster.

Datasäkerhet

Kompromissa aldrig med din organisations datasäkerhet. Vi tar säkerhet på högsta allvar på Learnster och du kan vara säker att din data är i säkra händer. Vi använder säkerhetsteknologier och rigorösa processer av högsta klass och sätter våra kunders säkerhet som vårt högsta prioritet.

Test- och säkerhetsprocedurer

Learnsters utvecklingscykel inkluderar kontinuerliga skanning, säkerhets- och sårbarhetstester som inkluderar:
- ASV-skanning
- Penetrationstester
- Webbapplikationssäkerhetstester
- Säkerhetsskanning av beroenden

Säkerhetskultur

På Learnster har vi varit säkerhetstänkande från dag ett och sätter säkerhet som första prioritet i hela vår utvecklingscykel. Hela Learnsters produktteam har genomfört säkerhetsträning och vi håller varandra ständigt tills svars genom kodgenomgångar, penetrationstester och sårbarhetsskanningar.

Har du fortfarande frågor?

Hör av dig till oss om du vill veta mer.