FAQ

Vanliga frågor & svar

I listan nedan hittar du några av de vanligaste frågorna vi får om Learnster.

Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att kontakta oss.

Vad är Learnster?

Learnster är en lärplattform, ett LMS (Learning Management System), där du kan skapa, paketera, dela och följa upp utbildningar.

Vem använder Learnster?

Learnster används av organisationer som utbildar såväl internt som externt. Med hjälp av plattformen ökar du kunskapen bland medarbetare, kunder och partners.

Vad är skillnaden mellan Learnster och traditionella LMS?

Till skillnad från många traditionella LMS så kan du i Learnster både skapa, paketera och distribuera kurser, information och kunskap - och därefter följa upp på resultatet. Du kan även bjuda in organisationens ämnesexperter till att bidra till utbildning. Användarvänlighet står alltid i centrum - både för dig som utbildar och utbildas.

Vad menar ni med “top-down & bottom-up” kunskapsspridning?

Det innebär att kunskap tillvaratas och flödar genom hela organisationen. Detta i motsats till en enkelriktad informationsdelning som endast sker uppifrån och ner. Genom att låta fler i organisationen dela sin expertis så skalas intern kunskap.

Admin och kursskapare

Jag skulle vilja få tillgång till Learnster för att prova bygga en egen utbildning. Är det möjligt?

Ja, det går utmärkt. Du kan ansöka om ett testkonto och få dina användaruppgifter inom 1-2 arbetsdagar. Kontakta oss eller boka en demo för att komma igång.

Kan jag följa upp på kursdeltagarnas resultat och framfart?

Ja, som admin kan du se resultat och framfart, både på grupp- och individnivå.

Är det möjligt att be kursdeltagarna (learners) om feedback?

Ja. Efter avslutad utbildning eller moment har deltagaren möjlighet att lämna feedback på innehållet. Detta på ett enkelt och interaktivt sätt som ligger i linje med hur vi kommunicerar digitalt idag. Du kan även se detaljerad statistik om hur dina kurser levererar, ända ner på aktivitetsnivå.

Kan jag bjuda in andra i innehållsproduktionen?

Ja. Med hjälp av Learnsters admin-roller kan interna ämnesexperter tilldelas möjlighet att skapa och uppdatera innehåll till utbildningar och annat lärandematerial.

Finns Learnster som mobilapp?

Ja. Appen Learnster U ger kursdeltagare tillgång till utbildningar och andra lärresurser när de är på språng.

Appen Learnster Nelson är specifikt anpassad för dig som leder utbildningar.

Finns det en gräns för hur många kursdeltagare jag kan registrera?

Nej. Du kan lägga till så många kursdeltagare som du vill. Välj det paket/prisplan som passar ditt behov bäst.

Hur skapar jag en kurs?

I författarverktyget skapar du webbaserade, schemalagda eller blandade kurser. Du kan enkelt skapa block och sidor med tillhörande kursaktiviteter såsom text, bilder, videos, enkäter och videomöten direkt i plattformen. Kursstrukturen byggs genom enkla drag-n-drop funktioner.

Kan jag skapa både fysiska och digitala utbildningar (blended learning) i Learnster?

Självklart. Du kan antingen skapa utbildningar för helt digitala lärmiljöer eller för helt fysiska. Det går också att variera upplägget, vilket ofta brukar benämnas blandade lärmiljöer.

Jag undervisar mycket på distans. Kan jag hålla webinars i Learnster?

Ja. Du kan enkelt skapa och schemalägga live-möten och inspelade webinars direkt i plattformen, eller via appen Learnster Roundtable. Plattformen har stöd för externa mötestjänster som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom m.fl. där du som admin enkelt kan lägga till ett externt möte till en utbildning.

Kan jag skapa obegränsat med utbildningar?

Ja, du kan skapa hur många utbildningar du vill.

Kan jag göra kurser obligatoriska?

Ja, du kan skapa både obligatoriska och frivilliga utbildningar.

Hur länge har deltagarna tillgång till kursmaterialet efter avslutad utbildning?

Det finns inga sådana tidsbegränsningar i Learnster. Tidsramen är helt upp till dig som skapat utbildningen.

Kursdeltagare

Hur länge har deltagarna tillgång till kursmaterialet efter avslutad utbildning?

Det finns inga sådana tidsbegränsningar i Learnster. Tidsram är upp till dig som skapat utbildningen.

På vilka enheter (dator, surfplatta, mobil) kan deltagare gå sina utbildningar?

Learnster kan användas på alla plattformar. då tjänsten är responsiv och fungerar i alla moderna webbläsare.

Kan jag registrera obegränsat med kursdeltagare?

Ja, du kan lägga till så många kursdeltagare som du vill. Välj det paket/prisplan som passar ditt behov bäst.

Vilka språk har ni stöd för?

I Learnsters utbildningsdel finns språkstöd för svenska, brittisk respektive amerikansk engelska, norska, danska, finska, tyska, holländska, polska, estniska, lettiska, litauiska och kinesiska (Simplified Chinese).

Tekniska frågor

Följer Learnster riktlinjerna för GDPR?

Självklart. Som kund äger ni all er egen data. I vår Policy för personuppgifter (i sidfoten) kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kan Learnsters utseende anpassas efter min organisations branding/grafiska profil?

Ja. Det går att anpassa deltagarvyns layout genom bl.a. logo, bakgrundsbild och färginställningar för text och knappar.

Behöver jag någon specifik teknisk kompetens för att komma igång och använda Learnster?

Nej, normalt inte. Användarvänlighet är vår högsta prioritet. Vid implementering inom större organisationer kan ibland integration mot existerande interna system (AD, HR-system, lönesystem etc.) bli aktuellt. I dessa fall behöves teknisk dialog med IT-ansvarig. Oavsett vad du behöver för att komma igång så hjälper vårt Customer Success-team dig genom hela processen.

Learnster är en molnbaserad tjänst. Vad menas med det?

Det innebär att vi själva inte har några fysiska och kostsamma servrar. Istället använder vi Amazons ledande cloudlösning. På så sätt krävs inga krångliga lokala installationer - varken hos oss eller hos dig som kund. Det i sin tur gör driften billigare vilket gör att priset blir lägre. Dessutom ger molntjänster ökad tillgänglighet för användare och administratörer, då de kan komma åt Learnster direkt via ett webinterface och slipper gå via VPN.

Kan jag använda Learnster på alla enheter?

Ja, Learnsters gränssnitt är responsivt och fungerar precis lika bra på datorn som på läsplattan och på mobilen.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, hör av dig!