FAQ

Vanliga frågor och svar!

I listan nedan hittar du några av de vanligaste frågorna vi får om Learnsters digitala lärplattform. Om du inte hittar vad du söker här är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Vad är Learnster?

Learnster är en lärplattform, ett LMS, där du kan skapa, paketera, dela och följa upp utbildningar.

Till vem riktar sig Learnster?

Learnster riktar sig mot organisationer som vill öka kunskapsnivåerna bland såväl medarbetare som kunder och partners.

Vad är skillnaden mellan Learnster och traditionella LMS?

Till skillnad från många traditionella LMS så kan du i Learnster både skapa, paketera och distribuera kurser, information och kunskap - och sedan följa upp på resultatet. Dessutom står användarvänlighet i centrum - både för dig som utbildar och deltar i utbildningarna.

Vad menar ni med “top-down & bottom-up” kunskapsspridning?

Vi syftar på en levande lärandekultur där kunskap flödar genom hela organisationen, till skillnad från en enkelriktad kommunikation som enbart sker uppifrån och ner.

Kursskapare

Jag skulle vilja få ett testkonto för att prova att bygga upp en egen utbildning. Är det möjligt?

Ja, det går utmärkt. Du kan ansöka om ett testkonto och få dina användaruppgifter inom 1-2 arbetsdagar.

Kan jag följa upp på kursdeltagarnas resultat och framfart?

Ja, med relevant administratörsroll kan du se resultat och framfart, både på grupp- och individnivå.

Är det möjligt att be kursdeltagarna om feedback?

Ja. Efter avslutat utbildningsmoment har deltagaren möjlighet att lämna feedback på innehållet på ett enkelt och interaktivt sätt som ligger i linje med hur vi gärna kommunicerar digitalt idag. Du kan även se detaljerad statistik om hur dina kurser levererar ända ner på aktivitetsnivå.

Kan jag bjuda in andra i skapandeprocessen?

Ja. I Learnster utvecklar vi löpande funktionalitet som även möjliggör inkludering av samtliga ämnesexperter i organisationen. Med hjälp av Learnsters administratörsroller kan exempelvis experten på den lokala enheten tilldelas möjligheten att skapa innehåll.

Finns Learnster som mobilapp?

Ja, appen Learnster U ger dig tillgång till dina utbildningar och andra lärresurser när du är på språng.

Appen Learnster Nelson är specifikt anpassad för dig som leder utbildningar.

Kan jag registrera obegränsat med kursdeltagare?

Ja, du kan lägga till så många kursdeltagare som du vill. Välj det paket/prismodell som passar ditt behov bäst.

Hur skapar jag en kurs?

I författarverktyget skapar du webbaserade, schemalagda eller blandade kurser. Du kan enkelt skapa block och sidor med tillhörande kursaktiviteter såsom text, bilder, videos, enkäter och videomöten direkt i plattformen. Kursstrukturen byggs genom enkla drag-n-drop funktioner.

Går det att skapa både fysiska och digitala utbildningar i Learnster?

Självklart. Du kan antingen skapa utbildningar för helt digitala lärmiljöer eller för helt fysiska. Det går också att variera upplägget, vilket ofta brukar benämnas blandade lärmiljöer.

Jag undervisar mycket på distans. Kan jag hålla webinars i Learnster?

Ja, du kan enkelt skapa och schemalägga såväl live-möten som inspelade webinars direkt i plattformen eller via appen Learnster Roundtable. Vi erbjuder även stöd för externa mötestjänster som Microsoft Teams, Google Meet, Zoom m.fl. där du som administratör enkelt kan lägga till ett externt möte till en utbildning.

Kan jag skapa obegränsat med utbildningar?

Ja, du kan skapa hur många utbildningar du vill.

Kan jag göra kurser obligatoriska?

Ja, du kan både skapa obligatoriska kursmoment och frivilliga påbyggnadskurser.

Hur länge har användarna tillgång till utbildningarna och utbildningsmaterialet efter avslutad kurs?

Det finns inga sådana tidsbegränsningar i Learnster. Definierad tidsram är upp till dig som skapat utbildningen.

Kursdeltagare

Hur länge har användarna tillgång till utbildningarna och utbildningsmaterialet efter avslutad kurs?

Det finns inga sådana tidsbegränsningar i Learnster. Definierad tidsram är upp till dig som skapat utbildningen.

På vilka plattformar (dator, surfplatta, mobil) kan en deltagare genomgå utbildningar?

Alla plattformar då tjänsten är responsiv och fungerar i alla moderna webbläsare.

Kan jag registrera obegränsat med kursdeltagare?

Ja, du kan lägga till så många kursdeltagare som du vill. Välj det paket/prismodell som passar ditt behov bäst.

Vilka språk har ni stöd för?

I Learnsters utbildningsdel finns språkstöd för svenska, brittisk respektive amerikansk engelska, norska, danska, finska, tyska, holländska, polska, estniska, lettiska, litauiska och kinesiska (Simplified Chinese).

Tekniska frågor

Följer Learnster riktlinjerna för GDPR?

Självklart. Som kund äger ni all er egen data. I vår policy för personuppgifter kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Kan Learnsters LMS anpassas efter mitt företags grafiska profil?

Ja. Det går att anpassa deltagarvyns layout genom bl.a. logotyp, bakgrundsbild och färginställningar för text och knappar.

Behöver jag någon specifik teknisk kompetens för att komma igång och använda Learnster?

Nej, normalt inte. Vid implementering av Learnster på större företag kan dock integration mot redan existerande system (AD, HR-system, lönesystem etc.) bli aktuellt. I dessa fall behöver vi inleda en teknisk dialog med IT-ansvarig. Oavsett vad du behöver för att komma igång så hjälper vårt Customer Success-team dig genom hela processen.

Learnster är en molnbaserad tjänst. Vad menas med det?

Det innebär att vi själva inte har några fysiska och kostsamma servrar. Istället använder vi Amazons ledande cloudlösning. På så sätt krävs inga krångliga lokala installationer - varken hos oss eller hos dig som kund. Det i sin tur gör driften billigare vilket gör att priset blir lägre. Dessutom ger molntjänster ökad tillgänglighet för användare och administratörer, då de kan komma åt Learnster direkt via ett webinterface och slipper gå via VPN.

Kan jag använda Learnster på alla enheter?

Ja, Learnsters gränssnitt är responsivt och fungerar precis lika bra på datorn som på läsplattan och på mobilen.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, hör av dig!

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.