Effektivare volontär-utbildning

Öka kunskapen och skapa långsiktigt engagemang bland din organisations volontärer och frivilliga. Gör volontärutbildningen effektivare och mer engagerande - med hjälp av Learnster.

Colleagues in a modern company with Learnster interface showing in devices.

Med 200+ nöjda kunder är du i gott sällskap

Svenska Röda Korset logotyp
Korpen logo
RFSL logo
Friends logo

Kunskap och engagemang - med effektivare volontärutbildning

En effektiv uppstart av volontärer och medarbetare

Inom volontär- och hjälparbete finns det ingen tid att spilla. Se därför till att dina medarbetare och frivilliga får en snabb uppstart.

Utveckla och behåll volontärernas glöd och drivkraft

Skapa lustfyllda lärupplevelser och meningsfulla möjligheter till kompetensutveckling.

Samla all din organisations kunskap

Det finns en guldgruva av viktig kunskap bland dina volontärer och medarbetare. Samla och sprid den till hela organisationen.

En personligt anpassad lärupplevelse

Dela relevanta utbildningar och information kopplade till arbetsroll, projekt, intresse eller hjälpinsats.

Sänkta trösklar för lärandet

Dina volontärer kan behöva nödvändig kunskap bortom hjärtefrågan. Sänk då trösklarna för inlärning och förenkla "tråkigt" (dvs. komplicerat) utbildningsmaterial.

Automatisera, tidsoptimera och effektivisera

Låt den dagliga driften uppta så lite tid som möjligt. Minska behovet av manuell admin och repetitiva uppgifter.

Nödvändig kunskap inom hela organisationen

Tilldela nödvändig information och utbildning och håll koll på vilka som har eller saknar kunskap.

Dela viktig kunskap när behovet uppstår

Ibland går det fort. Säkerställ snabb och enkel informationssökning inför situationer, insatser och projekt.

Nu kan våra frivilliga hitta rätt på en gång.

"Med hjälp av Learnster har vi skapat en intern akademi för allt lärande, vilket hjälper våra frivilliga att hitta rätt på en gång."

Helena Sandström
Utbildningsansvarig digitalt lärande, Röda Korset

Kundcase: Röda Korset levererar framgångsrik volontärutbildning


Röda korset använder Learnster för utbildning och kunskapsdelning som skapar långsiktigt engagemang.

  • Högre engagemang och fler slutföra utbildningar
  • Förbättrad kunskapsdelning - fler vill skapa kurser

Kraftfulla verktyg för volontärutbildning

Personligt anpassade lärresor

Skapa flöden av relevanta utbildningar och information baserat på exempelvis arbetsroll, uppgift, projekt eller geografisk plats. Distribuera innehållet utefter introduktionsfas, utbildningsresa eller individuell studietakt eller preferens.

Ett författarverktyg, tusen möjligheter

Bygg dina egna utbildningar, för din organisation syfte. Variera innehållet genom att kombinera schemalagda utbildningstillfällen med digitalt självstudiematerial. Skapa en lustfylld lärupplevelse genom att kombinera text, bilder och filmer.

Tillvarata organisationens kunskap genom att involvera sakkunniga

Med hjälp av Learnsters admin-roller kan du bjuda in experter och sakkunniga till att skapa, uppdatera eller ta fullt ägandeskap av lärmaterial. Med det användarvänliga författarverktyget är det dessutom enkelt att komma igång!

En samlingsplats för all utbildning (intern såväl som extern)

En intern kunskapsakademi gör det enklare för dina volontärer och medarbetare att hitta den kunskap de behöver. Med hjälp av Learnsters sökbara katalog-funktion samlar du alla dina utbildningar på en plats.

Rätt kunskap när behovet uppstår

Snabb informationssökning och lärande just-in-time med Learnster Resources. Samla och kategorisera din organisations guider, manualer och dokument på ett lättillgängligt sätt.

Följ upp på progressen och testa kunskapsnivåerna

Säkerställ att dina volontärer och medarbetare har kunskapen som krävs efter avslutad utbildning. Tester och enkäter hjälper dig att identifiera eventuella kunskapsluckor.

Högre kvalitet och mindre admin - med automation

Automatisera admin och repetitiva uppgifter med hjälp av Learnsters automationsregler. Spara värdefull tid och säkerställ hög kvalitet genom hela lärresan.

Vi hjälper dig att komma igång.

"På Learnster hjälper vi dig att komma igång på rätt sätt med hjälp av en tydlig och effektiv onboarding. Våra processer hjälper organisationer och föreningar som vill skapa effektivare volontärutbildning."

Denise Wolle
Customer Success Manager, Learnster