Effektivare volontärutbildning

Behåll volontärernas glöd och drivkraft
Kategorisera obligatoriskt och frivilligt utbildningsmaterial
Effektiv kunskapsdelning på central och lokal nivå

Skapa långsiktigt engagemang med hjälp av effektivare volontärutbildning

En stor utmaning för många ideella föreningar är att få volontären att genomföra obligatoriska utbildningar. Oftast är dessa inte direkt kopplade till hjärtefrågan. Av den anledningen kan de kännas mindre viktiga från den enskilda volontärens perspektiv. En förutsättning för att behålla volontären engagerad över tid är att dessa utbildningar är så enkla och tydliga som möjligt.

Framgångsrikt ideellt arbete bygger ju trots allt på passion och engagemang!

Volontär som utbildas i Learnster LMS på surfplatta

3 framgångsfaktorer för effektivare volontärutbildning

1. Behåll volontärernas glöd och drivkraft. Att kräva att någon ska gå obligatoriska utbildningar kan vara extra utmanande när arbetet sker volontärt. Sträva därför efter en sund balans mellan passion och måsten. En digital akademi bestående av frivilliga fördjupningskurser upplevs ofta som ett trevligt komplement till de obligatoriska utbildningarna.

2. Sänk trösklarna för inlärning. Se till att förenkla “tråkigt" (dvs komplicerat) utbildningsmaterial. Dela upp utbildningen i mindre utbildningsmoduler och variera utbildningsmaterialet genom att kombinera schemalagda tillfällen med digitalt självstudiematerial. Byt text mot bilder och filmer, samt ge deltagaren möjlighet att välja när, och från vilken enhet, som utbildningen ska ske.

3. Automatisera, tidsoptimera och effektivisera. Administrativa processer ska ta så lite tid i anspråk som möjligt. Först då får organisationen ut maximalt värde av den tid som investeras i utbildningsinsatserna. Detta är så klart viktigt för alla verksamheter, men extra viktigt för just ideella organisationer. Med hjälp av Learnster kan väldigt mycket som rör de dagliga utbildningsinsatserna automatiseras, exempelvis processer kopplade till onboarding av nya volontärer.

Svenska Livräddningssällskapet logo
Korpen logo
Friends logo
Ikon för Learnster lösning Onboarding av Volontärer
Onboarding av volontärer
Ikon för Learnster lösning Digital Kunskapsbank
Digital Kunskapsbank
Ikon för Learnster lösning Självdriven Utveckling
Självdriven Utveckling
Ikon för Learnster lösning Decentraliserat Lärande
Decentraliserat Lärande

Lösningar för effektivare volontärutbildning: Learnsters framgångsrecept

Vi har kategoriserat Learnsters nyckelfunktioner för effektivare volontärutbildning i 4 lösningar. Dessa lösningar har direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
Kundcase: Röda Korset

Röda Korset levererar framgångsrik volontärutbildning

Röda Korset använder Learnsters LMS för att skapa mer engagemang bland volontärer.

KUnskapsbank

Volontärutbildning: artiklar och resurser

No items found.
rekommenderad prisplan
Learnster Business plan symbol

Business

När er organisations mål är att se omedelbara affärsmässiga effekter från utbildningsinsatserna.
Nyhetsbrev
Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.
Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Ge fred en chans! Stöd de drabbade i Ukraina och andra länder som har ödelagts av krig.
Fredsduva mot ukrainas flagga
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.