Effektivare volontärutbildning

Behåll volontärernas glöd och drivkraft
Kategorisera obligatoriskt och frivilligt utbildningsmaterial
Effektiv kunskapsdelning på central och lokal nivå

Skapa långsiktigt engagemang med hjälp av effektivare volontärutbildning

En stor utmaning för många ideella föreningar är att få volontären att genomföra obligatoriska utbildningar. Oftast är dessa inte direkt kopplade till hjärtefrågan. Av den anledningen kan de kännas mindre viktiga från den enskilda volontärens perspektiv. En förutsättning för att behålla volontären engagerad över tid är att dessa utbildningar är så enkla och tydliga som möjligt.

Framgångsrikt ideellt arbete bygger ju trots allt på passion och engagemang!

Volontär som utbildas i Learnster LMS på surfplatta

3 framgångsfaktorer för effektivare volontärutbildning

1. Behåll volontärernas glöd och drivkraft. Att kräva att någon ska gå obligatoriska utbildningar kan vara extra utmanande när arbetet sker volontärt. Sträva därför efter en sund balans mellan passion och måsten. En digital akademi bestående av frivilliga fördjupningskurser upplevs ofta som ett trevligt komplement till de obligatoriska utbildningarna.

2. Sänk trösklarna för inlärning. Se till att förenkla “tråkigt" (dvs komplicerat) utbildningsmaterial. Dela upp utbildningen i mindre utbildningsmoduler och variera utbildningsmaterialet genom att kombinera schemalagda tillfällen med digitalt självstudiematerial. Byt text mot bilder och filmer, samt ge deltagaren möjlighet att välja när, och från vilken enhet, som utbildningen ska ske.

3. Automatisera, tidsoptimera och effektivisera. Administrativa processer ska ta så lite tid i anspråk som möjligt. Först då får organisationen ut maximalt värde av den tid som investeras i utbildningsinsatserna. Detta är så klart viktigt för alla verksamheter, men extra viktigt för just ideella organisationer. Med hjälp av Learnster kan väldigt mycket som rör de dagliga utbildningsinsatserna automatiseras, exempelvis processer kopplade till onboarding av nya volontärer.

Svenska Livräddningssällskapet logo
Korpen logo
Friends logo

Learnsters framgångsrecept för effektivare volontärutbildning

Kom igång med effektivare volontärutbildning för era medarbetare redan idag. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns i Learnster.

Kundcase: Röda Korset

Röda Korset levererar framgångsrik volontärutbildning

Röda Korset använder Learnsters LMS för att skapa mer engagemang bland volontärer.

KUnskapsbank

Volontärutbildning: artiklar och resurser

No items found.