5 min read

Röda Korset levererar framgångsrik volontärutbildning

Utbildning och kunskapsspridning som skapar långsiktigt engagemang.
Written by
Full Name

Framgångsrikt ideellt arbete i allmänhet, och volontärarbete i synnerhet, bygger på passion och engagemang hos personerna som utför arbetet. För den som arbetar ideellt är det därför extra viktigt att utbildningsinsatserna har en positiv inverkan på engagemanget.

I den här artikeln berättar Helena Sandström, utbildningsansvarig digitalt lärande, om hur de uppnått mer framgångsrik volontärutbildning på Röda Korset, med hjälp av Learnster. Både på nationell och på lokal nivå.

Helena Sandström, Utbildningsansvarig digitalt lärande, Röda Korset
"Kontinuerligt lärande måste ske på ett naturligt sätt där alla lär av varandra och får tillgång till utbildning när man behöver den, kopplat till den roll man har i organisationen."

Vilka är era 3 största utmaningar när det kommer till kompetensutveckling av volontärer?

Passionen och engagemanget är ofta stort bland de som arbetar frivilligt hos oss. Ändå kan det vara svårt att skapa ett hållbart engagemang. Vi behöver därför skapa förutsättningar för våra frivilliga att över tid må bra, känna delaktighet, trivas och känna att de räcker till, och att de kan utvecklas i takt med organisationen.

Vidare är kontinuerligt lärande ett område där vi strävar efter förbättring. Det ska ske på ett naturligt sätt där alla lär av varandra och får tillgång till utbildning när man behöver den, kopplat till den roll man har i organisationen.

Den tredje utmaningen är att kunna tillvarata all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen. Våra frivilliga finns spridda över hela landet och sitter på väldigt mycket kunskap som alla skulle kunna dra nytta av.

Hur har ni löst dessa utmaningar?

Kompetensutveckling ingår som en viktig del i hur vi tar hand om våra frivilliga och vi erbjuder olika typer av utbildning, både digitalt och fysiskt, lokalt och nationellt, över tid. På nationell nivå jobbar vi med att ta fram ett grundpaket baserat på olika frivilliga roller, men det är svårt att få tillräckligt bra insikt i alla våra lokalföreningar (kretsar.) För att materialet ska kännas levande krävs därför lokala anpassningar och våra föreningar ska enkelt kunna hitta material som de kan använda i sina verksamheter.

Jag tror också att det är viktigt att arbeta med flöden för våra kurser. Frivilliga ska enkelt kunna hitta såväl introduktionsutbildningar som material för inspiration eller fördjupning inom ett område. Vid övergång till ny roll ska det vara tydligt vilka utbildningar man behöver bygga på med. För att innehållet ska vara relevant och lätt att använda krävs samarbete med de lokala enheterna.

Under pandemin har vi utvecklat många digitala nätverksträffar som möjliggör för frivilliga att utbyta erfarenheter. Det är ett enkelt sätt att dela kunskap och känna samhörighet och därför något vi kommer fortsätta med. På nationell nivå kommer vi att vidareutveckla sådana utbildningsformer och arbeta för att dela lokal kunskap med den bredare organisationen.

Ni använder idag Learnsters LMS. Vilka positiva effekter har ni sett?

Vi har arbetat med ett antal digitala plattformar under en längre tid och upplever Learnsters LMS som särskilt användarvänligt. Nu är det enklare för våra frivilliga att anmäla sig och gå en kurs och därför ser vi att fler personer slutför kurser. Vi ser också att fler i organisationen skapar kurser och delar med sig av kunskap, vilket är fantastiskt.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du veta mer om hur du skapar långsiktigt engagemang bland volontärarbetare?