5 min read

Röda Korset levererar framgångsrik volontärutbildning

Utbildning och kunskapsdelning som skapar långsiktigt engagemang.
Written by
Full Name

Framgångsrikt ideellt arbete bygger på passion och engagemang hos personerna som utför arbetet. Det är därför viktigt att utbildning har en positiv inverkan på engagemanget. Därför använder Röda Korset Learnster för att uppnå framgångsrik volontärutbildning och kunskapsdelning. Både på nationell och på lokal nivå.

Helena Sandström, Utbildningsansvarig digitalt lärande, Röda Korset
"Kontinuerligt lärande måste ske på ett naturligt sätt där alla lär av varandra och får tillgång till utbildning när man behöver den, kopplat till den roll man har i organisationen."

Utmaning

Skapa hållbart engagemang över tid 

Passion och engagemang är ofta stort bland de som arbetar frivilligt hos Röda Korset. Ändå kan det vara svårt att skapa ett hållbart engagemang. Organisationen behövde därför skapa förutsättningar för frivilliga att över tid må bra, känna delaktighet och trivas. Volontärerna måste känna att de räcker till, och att de kan utvecklas i takt med organisationen.

Kontinuerligt och kollegialt lärande i vardagen

Kontinuerligt lärande är ett område där Röda Korset alltid strävar efter förbättring. Det ska ske på ett naturligt sätt där alla lär av varandra och får tillgång till utbildning när man behöver den, kopplat till den roll man har i organisationen.

Tillvarata och sprida intern kunskap 

Röda Korsets frivilliga finns spridda över hela landet och sitter på väldigt mycket värdefull kunskap som alla skulle kunna dra nytta av. Organisationen ville därför skapa bättre möjligheter att tillvarata och skala all den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen.

Lösning


Ett lokalt anpassat utbildningsernbjudande

Kompetensutveckling ingår som en viktig del i hur Röda Korset tar hand om sina frivilliga. Organisationen erbjuder olika typer av utbildning, både digitalt och fysiskt, lokalt och nationellt, över tid. 

På nationell nivå finns ett grundpaket baserat på olika frivilliga roller. För att materialet ska kännas relevant och levande görs anpassningar i kursinnehållet baserade på exempelvis lokalföreningar (kretsar). Organisationen samarbetar då med ämnesexperter i de lokala enheterna genom att involvera dem i kursproduktionen. Med hjälp av Learnsters dynamiska admin-roller kan utvalda medlemmar av organisationen få möjlighet att skapa, bidra till eller ta fullt ägandeskap av relevant innehåll. Vidare används Learnsters automationsregler för att skapa personligt anpassade lärresor.

En samlad hub för allt lärande

Det ska vara enkelt för frivilliga att hitta såväl introduktionsutbildningar som material för inspiration eller fördjupning inom ett område. Vid övergång till ny roll ska det vara tydligt vilka utbildningar man behöver bygga på med. Med hjälp av Learnster har Röda Korset idag möjlighet att skapa en intern akademi för allt lärande, vilket hjälper frivilliga att hitta rätt. 

Digitala nätverkstäffar för kunskapsdelning

Under pandemin utvecklades många digitala nätverksträffar som möjliggjorde för frivilliga att utbyta erfarenheter. På så sätt kunde medarbetare och frivilliga dela kunskap och känna samhörighet. Initiativet blev snabbt en succé och är något som Röda Korset fortsatt med. På nationell nivå vidareutvecklas sådana utbildningsformer för att dela lokal kunskap med den bredare organisationen. Learnsters LMS stödjer onlinemötes- och konferensverktyg såsom Zoom, Google Meet och Microsoft teams.

Resultat

Högre engagemang och fler slutföra kurser

Nu är det enklare för frivilliga att anmäla sig och gå en kurs. Röda Korset har därför sett en högre slutförandegrad av utbildningar. Organisationen har arbetat med många andra LMS under en längre tid och upplever Learnster som särskilt användarvänligt.

Förbättrad kunskapsdelning - fler vill skapa kurser!

Röda Korset har även upplevt att fler i organisationen börjat skapa kurser och dela med sig av sin kunskap.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du veta mer om hur du skapar kunskapsdelning och långsiktigt engagemang bland dina volontärarbetare?