För utbildning inom
IT & tech

Anpassat för dig som arbetar inom IT och tech. Learnster hjälper projektledare, utvecklare, produktägare, IT-chefer och customer success managers att lösa de allra vanligaste utmaningarna. Maxa lärandet, förenkla informationssökning och håll din organisation i framkant av utvecklingen.

Används av kollegor i branschen

Lös de vanligaste utmaningarna inom IT och tech - med maxad kunskap

Nya medarbetare börjar löpande

Ge alla medarbetare samma positiva onboarding-upplevelse.

Höga krav på datasäkerhet

Dela tydlig och lättillgänglig information om viktiga lagkrav och praktiska arbetssätt.

Återförsäljare och kunder kräver teknisk kunskap

Effektiv externutbildning förbättrar kundupplevelsen och hjälper dina försäljningskanaler att prestera bättre.

Ambitiös produkt-roadmap med regelbundna uppdateringar

Uppdatera organisationens kunskap i takt med att ny teknologi utvecklas.

Tätt samarbete mellan medarbetare på olika platser

Dela såväl övergripande företagsinformation som praktisk information för lokala team.

Höga förväntningar på karriär- och kompetensutveckling

Behåll värdefull talang och håll motivationen på topp genom att erbjuda löpande kompetensutveckling.

En snabbt föränderlig bransch

Säkerställ att dina medarbetares kunskap följer ny innovation och branschens utveckling.

Vi kan snabbt och enkelt lansera utbildningar för hela företaget, som kan övervakas och vidareutvecklas.

"På Avensia bygger vi vår framgång på utbildning och genom att utvecklas som experter inom modern commerce, våra kunder och omvärlden. Med hjälp av Learnster har vi skapat en akademi för att förbättra utbildning av våra 300+ medarbetare inom ”modern commerce”. Vi använder också Learnster för preboarding och onboarding av medarbetare i olika länder, med anpassade utbildningar. Nu kan vi snabbt och enkelt ta fram och lansera utbildningar för hela företaget som på ett överskådligt sätt kan övervakas och vidareutvecklas."

Jesper Goudoulakis
Director of Development, Avensia

Kraftfulla verktyg för utbildning inom IT och tech

Involvera organisationens ämnesexperter

Låt den som är bäst lämpad utbilda. Låt dina ämnesexperter bidra till, eller ta fullt ägandeskap av, relevant utbildning och informationsdelning. Praktiska admin-roller och ett användarvänligt författarverktyg gör det enkelt att producera lärmaterial.

En samlad, intern kunskapsakademi

Skapa en central och sökbar samlingsplats för utbildning. Ge snabb och enkel tillgång till obligatorisk utbildning såsom policies samt frivilliga kurser för karriärutveckling.

Onboarda fler, snabbare

Säkra en snabb och luftfylld uppstart - även när fler medarbetare börjar samtidigt. Automatiserade arbetsflöden säkerställer att alla får samma positiva upplevelse och effektiva start.

Engagerande externutbildning maxar ditt kund- och partnernätverk

Säkra rätt kunskap hos dina kunder och återförsäljare. Ett kunnigt nätverk av partners och återförsäljare är bättre på att sälja och representera dina lösningar. På samma sätt skapar effektiv utbildning bättre upplevelser för dina kunder och minskar behovet för 1:1-support.

Compliance-utbildning, datasäkerhet och certifieringar

Säkerställ att dina medarbetare förstår och arbetar enligt lag- och myndighetskrav. Dela tydliga riktlinjer och följ upp på utbildning. Med automatiserade utbildningsflöden och påminnelser faller inget mellan stolarna.

Personligt anpassade lärresor

Erbjud personligt anpassade utbildningsflöden baserade på exempelvis roll, enhet eller karriärmål. Ett perfekt verktyg för det lokala teamet eller för att skapa utvecklingsmöjligheter.

Kunskapsdelning och uppföljning - på central och lokal nivå

Kombinera övergripande företagsinformation med kunskap för lokala team. Följ upp på medarbetarnas progress - både på central och lokal nivå.

Enkel, snabb tillgång till lärresurser

Underlätta informationssökning och lös problem snabbare. Lättillgängliga lärresurser hjälper dina medarbetare att hitta precis det de behöver i stunden.

Vill du hålla din organisation i framkant av utvecklingen?

Upptäck möjligheterna i Learnster.