Så bygger du upp en lärande organisation med hjälp av Learnster

Playbook: Bygg upp en lärande organisation med hjälp av Learnster

I en lärande organisation flödar kunskap genom hela organisationen. Det är ett levande ekosystem där medarbetare lär av varandra i det dagliga arbetet. Initiativ till lärande sker både top-down, bottom-up och peer-to-peer. Det ger individen och fler delar av organisationen ett större ägandeskap över den egna kompetensutvecklingen.

För att skapa en lärande organisation krävs en infrastruktur som uppmuntrar till rätt beteenden. Det krävs även rätt verktyg för att förvalta den interna kunskapen. En avgörande faktor, enligt oss på Learnster, är att kunskap ska kunna strömma genom hela organisationen. Initiativ till lärande  bör initieras både top-down, bottom-up och peer-to-peer.

Denna playbook syftar till att inspirera till de möjligheter och praktiska verktyg som din organisation kan uppnå med hjälp av Learnsters LMS.

Ladda ner ditt exemplar


Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.