Så bygger du upp en lärande organisation med hjälp av Learnster

Playbook: Bygg upp en lärande organisation med hjälp av Learnster

Vad är en lärande organisation?

I en lärande organisation flödar kunskap genom hela organisationen. Det är ett levande ekosystem där medarbetare lär av varandra i det dagliga arbetet. Även direktiv och initiativ till inlärning strömmar ohämmat både top-down, bottom-up och peer-to-peer. Det ger individen och fler delar av organisationen ett större ägandeskap över  den egna kompetensutvecklingen.

Definition av lärande organisation

Peter Senge, forskare i organisationssystem och föreläsare vid MIT, beskriver lärande organisationer enligt följande:

"Lärande organisationer förvärvar ny kunskap och innoverar snabbt nog för att överleva och blomstra i en snabbt föränderlig omgivning."

Varför en lärande organisation?

Att vara en lärande organisation har gått från att vara ett nice-to-have till ett must-have och ligger till grund för många organisationers konkurrenskraft. Idag talas det allt oftare om economies of learning istället för economies of scale. Begreppet syftar på konkurrens genom lärandehastighet.

Utöver en positiv medarbetarupplevelse så har lärande organisationer även fantastiska möjligheter att lyckas inom följande områden:

1. Förmåga att snabbt ställa om

2. Framtidssäkra sin kompetens

3. Lärande över generationer

4. Skala talang och värdefull kunskap

Så skapar du en lärande organisation

Så vad krävs då för att skapa en lärande organisation? För många startar det i ett growth mindset och i en nyfikenhet på vår föränderliga omvärld. Utmaningen som kvarstår är ofta att få attityden att manifestera sig i organisationen, även i praktiken.

För att skapa en lärande organisation krävs en infrastruktur som uppmuntrar till rätt beteenden. Det krävs även rätt verktyg för att förvalta den interna kunskapen. En avgörande faktor, enligt oss på Learnster, är att kunskap ska kunna strömma genom hela organisationen. Initiativ till lärande  bör initieras både top-down, bottom-up och  peer-to-peer.

Denna playbook syftar till att inspirera till de möjligheter och praktiska verktyg som din organisation kan uppnå med hjälp av Learnsters LMS.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.