Quiet quitting: Så förebygger du det

Quiet Quitting

Du har sannolikt hört talas om “quiet quitting”. Trenden som tog sociala medier med storm. Upprörda inlägg beskrev hur människor världen över fått nog av att känna sig överbelastade och bortglömda på jobbet. Rörelsen kommenterades, kritiserades och hyllades världen över.

Men vad är egentligen quiet quitting? Hur uppkom fenomenet? Och kanske viktigast av allt: hur förebygger du det i din organisation?

Vad är quiet quitting?

Quiet quitting innebär att göra det minsta möjliga på jobbet. Arbetsbeskrivningen följs till punkt och pricka, utan några som helst extra sysslor eller arbetstimmar. Inte heller finns något större känslomässigt engagemang knutet till arbetet.

Quiet quitting utmanar idén om att arbetet alltid måste komma först. Det kan ta sig uttryck i att sätta tydliga gränser eller säga nej till extra arbetsuppgifter, medan andra helt enkelt slutar överprestera. Ingen mer övertid, frivilligarbete eller lunch framför datorn. På svenska kallas trenden ibland för "tyst nedtrappning" eller "att smygsluta."

Konceptet motsätter sig föreställningen om att arbetet kommer i första hand. I praktiken kan det innebära att sätta tydliga gränser och avsäga sig extra arbete, medan andra helt enkelt slutar överprestera. Ingen mer övertid, frivilligarbete eller lunch framför datorn. 

På svenska kallas fenomenet ibland för “tyst nedtrappning” eller att “smygsluta”.

Hur uppkom quiet quitting?

Quiet quitting är resultatet av ett förändrat arbetsklimat. Nedskärningar, stramare budgetar och krisåtgärder i samband med pandemin gav många medarbetare (ibland motvilligt) utökade arbetsuppgifter. Parallellt har hybridarbetet suddat ut gränsen mellan arbete och fritid. Sammantaget har det lett till högre förväntningar på arbetsgivare. Allt fler medarbetare känner sig idag överbelastade, men underkompenserade. Quiet quitting är en respons på det missnöjet.

Quiet quitting i praktiken

Fördelar med quiet quitting

Ett visst mått av quiet quitting kan vara ett steg mot att uppnå en balans mellan arbete och fritid (s.k. work-life balance). Något som annars kan vara en utmaning för de som ofta tar på sig extra arbete eller fler timmar. Ett balanserat förhållningssätt till arbetet är en förutsättning för glada, friska och produktiva medarbetare. Högt arbetstryck är trots allt en av de främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress och utbrändhet.

Nackdelar med quiet quitting

Att missnöjda medarbetare slutar kan kännas tufft. Men att de “smygslutar” kan faktiskt vara värre. Att tacka nej till projekt på grund av brist på motivation leder till stillastående medarbetare och organisation. Många bolags konkurrenskraft är tack vare engagerade medarbetare och dess insats. På liknande sätt behöver många medarbetare stimulans och utmaningar för att växa. Att göra minsta möjliga insats kan dessutom drabba andra kollegor, vars arbetsbörda risker att öka till följd.

Genom att trappa ner sitt engagemang riskerar medarbetaren själv att gå miste om de saker som berikar en arbetsplats, såsom kultur, gemenskap och sociala event. I värsta fall kan de till och med ha en negativ påverkan på arbetsklimatet.

Löpande kompetensutveckling kan förebygga quiet quitting

Så hur förebygger du quiet quitting i din organisation? Vi vet att det finns ett samband mellan missnöje och quiet quitting. Missnöjda medarbetare är i regel mindre motiverade, engagerade och produktiva. 

94% av medarbetare stannar längre om organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter (LinkedIn Learning Report). Dessutom uppger 87% av millennier att de förväntar sig löpande kompetensutveckling av sina arbetsgivare (Gallup). 

Att erbjuda löpande kompetensutveckling kan därför vara ett effektivt sätt att förbättra medarbetarupplevelsen, även i tuffa tider. En intern akademi av relevanta utbildningar skapar möjligheter för karriärutveckling, vilket i sin tur kan få arbetet att kännas mer meningsfullt. Anpassade lärresor boostar motivationen genom att sätta upp personliga mål.

Att utvecklas är belönande och stärker självförtroendet i det dagliga arbetet. Med ett starkt kunskapskapital kommer möjligheter. Vi på Learnster är därför övertygade om att lärande organisationer löper lägre risk att drabbas av quiet quitting.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du öka engagemanget och förebygga quiet quitting i din organisation? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.