Så förebygger du quiet quitting i din organisation

Quiet Quitting

Under den senaste tiden har sociala medier exploderat. Uppdateringar från upprörda anställda beskriver hur de fått nog av att känna sig överbelastade och bortglömda av sina arbetsgivare. I nyhetsflödet kommenteras, hyllas och kritiseras rörelsen. Allt detta följt av en återkommande hashtag: #QuietQuitting.

Så vad är egentligen quiet quitting? Hur uppkom fenomenet? Och hur förebygger du det i din organisation? 

Vad är quiet quitting?

Quiet quitting är ett nytt begrepp som beskriver att göra minsta möjliga ansträngning på jobbet. Arbetsbeskrivningen följs till punkt och pricka. Varken arbetstimmar eller extra sysslor tillkommer. Inte heller finns något större känslomässigt band knutet till arbetet.

Den nya trenden motsätter sig föreställningen om att arbetet kommer först. För somliga innebär det att sätta tydliga gränser och avsäga sig extra arbete, medan andra helt enkelt slutar överprestera. Ingen mer övertid, frivilligarbete eller lunch framför datorn. 

På svenska kallas fenomenet ibland för “tyst nedtrappning” eller att “smygsluta”.

Hur uppkom fenomenet?

Quiet quitting är resultatet av ett förändrat arbetsklimat. Nedskärningar, tightare budgetar och krishantering i samband med pandemin har gjort att många medarbetare (ibland motvilligt!) fått utökade arbetsuppgifter. Parallellt har hybridarbetet suddat ut gränsen mellan arbetstid och fritid. Det har lett till högre förväntningar på arbetsgivare. Allt fler medarbetare känner sig idag överbelastade, men underkompenserade. Quiet quitting är en respons på det missnöjet.

Quiet quitting i praktiken

Fördelar

En dos quiet quitting kan vara ett steg i rätt riktning mot att uppnå en balans mellan arbete och fritid (work-life balance). Detta kan annars vara en utmaning för de medarbetare som ofta tar på sig extra uppgifter eller längre arbetsdagar. Ett balanserat förhållningssätt till arbetet är en förutsättning för glada, friska och produktiva medarbetare. Ett högt arbetstryck är trots allt en av huvudorsakerna bakom arbetsrelaterad stress och utbrändhet.

Nackdelar

Att missnöjda medarbetare slutar är alltid tufft. Men att de “smygslutar” kan vara ännu värre. Att neka projekt på grund av motivationsbrist leder till stagnation - både hos individen och organisationen. Många bolags konkurrenskraft är beroende av engagerade medarbetare. På samma sätt behöver många medarbetare stimulans och utmaningar för att växa. Att göra minsta möjliga insats kan dessutom drabba andra kollegor, vars arbetsbörda risker att öka till följd.

Genom att trappa ner sitt engagemang riskerar medarbetare att gå miste om de saker som berikar en arbetsplats, såsom kultur, gemenskap och sociala event. I värsta fall kan dessa individer till och med ha en negativ påverkan på arbetsklimatet. 

Möjligheter till kompetensutveckling kan förebygga quiet quitting

Så hur förebygger du quiet quitting i din organisation? Vi vet att det finns ett samband mellan missnöje och quiet quitting. Missnöjda medarbetare är i regel mindre motiverade, engagerade och produktiva. 

94% av medarbetare stannar längre om organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter (LinkedIn Learning Report). Dessutom uppger 87% av millennier att de förväntar sig löpande kompetensutveckling av sina arbetsgivare (Gallup). 

Att erbjuda löpande kompetensutveckling kan därför vara ett effektivt sätt att förbättra medarbetarupplevelsen, även i tuffa tider. En intern akademi av relevanta utbildningar skapar möjligheter för karriärutveckling, vilket i sin tur kan få arbetet att kännas mer meningsfullt. Anpassade lärresor boostar motivationen genom att sätta upp personliga mål.

Att utvecklas är belönande och stärker självförtroendet i det dagliga arbetet. Med ett starkt kunskapskapital kommer möjligheter. Vi på Learnster är därför övertygade om att lärande organisationer löper lägre risk att drabbas av quiet quitting.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du öka engagemanget och förebygga quiet quitting i din organisation? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.
Nyhetsbrev
Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.
Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Ge fred en chans! Stöd de drabbade i Ukraina och andra länder som har ödelagts av krig.
Fredsduva mot ukrainas flagga
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.