Maxa din lärande organisation: 5 förutsättningar för att involvera ämnesexperter

Involvera ämnesexperter i framtagning av utbildning

Vad är en ämnesexpert?

En ämnesexpert (subject matter expert eller SME) är en person med djup kunskap inom ett specifikt område. Inom en organisation är denna kunskap ofta kopplad till ett affärsområde, arbetssätt, sakfråga, geografisk plats eller affärsenhet. Din organisation har sannolikt flera interna, värdefulla ämnesexperter. Var och en bidrar till verksamhetens drift och framgång. 

Involvera ämnesexperter i framtagning av utbildning

För att tillvarata intern kompetens involveras ofta organisationens egna ämnesexperter i framtagningen av utbildningar. I traditionella tillvägagångssätt samverkar ämnesexperter med digitala utbildningsproducenter genom intervjuer, dokumentation och bearbetning av dokument och liknande råmaterial. Utbildningsproducenten producerar kursen och ämnesexperten står för sakkunskapen. Dessa metoder kan dock vara både tids- och resurskrävande.

Idag väljer därför allt fler organisationer att låta ämnesexperterna ta större plats i kursproduktionen. Med rätt verktyg och tillräcklig kunskap kan dina ämnesexperter även bli duktiga course designers. De kan på så sätt spela en nyckelroll i framtagning, uppdatering och kvalitetssäkring av utbildningsmaterial. Ämnesexperter kan dessutom delta i uppföljning, eller ta ägandeskap av hela utbildningsinsatser.

Fördelar

Att involvera ämnesexperter innebär en rad fördelar. Dessa är kopplade till såväl utbildningars framtagningsprocess som lärupplevelse och affärsnytta. 

  • Kursutbudet blir relevant och företagsanpassat. 
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att bygga upp organisationens utbildningserbjudande.
  • Värdefull kunskap tillvaratas och skalas.
  • Din organisation blir mindre beroende av enskilda individer.
  • Färre produktionstimmar och “mellanhänder”. Genom att ge dina ämnesexperter produktionsverktyg blir du mindre beroende av externa resurser. Dessa innefattar exempelvis dyra byråer och expertroller såsom projektledare, manusförfattare, producenter.
  • Minskat behov av extern (ofta generisk) utbildning.

Risker

Trots övervägande fördelar finns ett antal fallgropar. Var uppmärksam på följande risker när du involverar dina ämnesexperter.

  • Svårighet att säkerställa kvalitet och standard då kursutbudet växer snabbt. 
  • Kompromissad lärupplevelse, främst i form av användarvänlighet och interaktivitet.
  • Förbisedda faktorer kopplade till affärsnytta (inställningar, uppföljning, utveckling och uppdateringar). 
  • Ojämnt format och kvalitet.

Ambitionen: kvalitet och enhetlighet

Så hur ser målbilden ut? För att dra nytta av fördelarna, och undvika fallgroparna, bör din organisation sträva efter kvalitet och enhetlighet. I takt med att kursproducenterna blir fler så ökar vikten av tydlighet och struktur. Detta för att skapa en gemensam förståelse för mål och processer. Det är framför allt viktigt för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller bygga e-kurser.

Nedan följer 5 förutsättningar som hjälper din organisation att lyckas.

Förutsättningar för att involvera ämnesexperter i framtagning av utbildning

1. Organisatorisk mognad - säkra en solid kunskapsgrund innan du börjar

Att involvera ämnesexperter kräver en viss nivå av organisatorisk mognad. Innan du sätter igång bör det finnas en redan etablerad kursverksamhet. Akademiägare och LMS-administratörer (admins och super admins) behöver goda kunskaper inom både kursproduktion och administration. Detta för att säkra en stabil kunskapsgrund att bygga vidare på. Alla kan inte börja på samma gång.

2. Ämnesexperter behöver god kapacitet att utbilda andra

Utöver spetskompetensen behöver ämnesexperter god kapacitet att utbilda andra. En grundförståelse för pedagogik och att kunna tänka ur ett användarperspektiv är därför två avgörande färdigheter.

För att lyckas krävs coaching och utbildning inom kursproduktion och digitala medier. Målet är att öka förståelsen för hur man med olika pedagogiska upplägg och metoder producerar digitala kurser som ger det utfall och/eller den effekt som förväntas.

3. Rätt attityder uppmuntrar till kunskapsdelning

Attityder är avgörande. En positiv inställning till kunskapsdelning är en förutsättning för att vilja dela sin kompetens med organisationen. Värdegrunden bör därför bygga på gemensam framgång och att lära av varandra. 

Som organisation är det även viktigt att lyfta fram medarbetarnas personliga värden och karaktärsstyrkor. I organisationer där endast individuell kompetens och resultat värderas finns risk att medarbetare undviker att dela kunskap i rädsla att förlora sitt värde.

4. Ett användarvänligt LMS sänker trösklarna för kunskapsdelning

Att alla kan använda det inbyggda författarverktyget i organisationens LMS är en förutsättning för att fler ska kunna bidra till utbildning. Med ett användarvänligt författarverktyg kan ämnesexperter enkelt bygga utbildningar och kunskapsbibliotek. Detta är särskilt värdefullt för personer som saknar tidigare vana att utbilda eller producera kurser.

Dynamiska admin-roller ger dessutom rättigheter och funktioner skräddarsydda för ämnesexperter.

5. Företagsanpassade riktlinjer bidrar till kvalitet och struktur 

För att uppnå ett enhetligt och högkvalitativt utbildningserbjudande krävs en gemensam förståelse för tillvägagångssätt och kunskapsmål. Företagsanpassade riktlinjer tydliggör hur en kurs bör se ut, kännas och upplevas. Målet är att kursinnehållet ska linjera med företagskulturen. Best practices bör innefatta språk, visuellt uttryck och andra kvalitetshöjande markörer.

Varje kurs bidrar till din organisations samlade kunskapsakademi. Det är en naturlig samlingsplats dit medarbetare kan vända sig både för att inhämta och dela kunskap. Med andra ord utgör det navet för en lärande organisation. Det är därför av högsta vikt att allt innehåll håller en jämn, hög kvalitet. 

På Learnster vet vi att ämnesexperter spelar en avgörande roll i en lärande organisation. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att coacha sina värdefulla ämnesexperter till duktiga course designers. Detta i syfte att tillvarata intern kunskap och göra utbildningsmaterialet företagsanpassat och optimerat. 

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du göra dina ämnesexperter till duktiga course designers?