Learnsters framgångsrecept för effektivare volontärutbildning

Kom igång med effektivare volontärutbildning för era medarbetare redan idag. Här kan du läsa mer om vilka möjligheter som finns i Learnster.

Onboarding av Volontärer

I Learnster kan du säkra en positiv upplevelse för dina nya volontärer. Från och med att samarbetet startar och vidare genom de första viktiga veckorna på det nya uppdraget.
Learnsters integration med rekryteringsplattformen Teamtailor skapar värdefull preboarding

En preboarding fylld med inspirerande material

Preppa dina volontärer inför första dagen på uppdraget med lärorikt och inspirerande innehåll.

En strukturerad onboardingprocess med hjälp av checklistor

Säkerställ att viktig information inte faller mellan stolarna. Bocka av kurser, aktiviteter och andra viktiga moment under introduktionens gång. Med hjälp av Learnsters checklistor skapar du en tydlig och strukturerad onboardingprocess.

Full automatisering och skräddarsydda utbildningsflöden

Automatisering är A och O i Learnster. Med hjälp av Learnsters regler för automation skapar du enkelt skräddarsydda utbildningsflöden. Dessa kan vara baserade på exempelvis yrkesroll, geografisk placering eller affärsområde.

Testa kunskapsnivåerna

Tester och enkäter är ett enkelt sätt att inkludera och engagera dina volontärarbetare. Säkerställ att volontären har den kunskap som uppdraget kräver. Uppmuntra till värdefull feedback.

Följ upp på individuella framsteg

Genom funktionen Learnster Teams kan varje ansvarig på ett enkelt sätt följa upp på volontärers framsteg. Funktionaliteten möjliggör även stöttning och support.

Digital Kunskapsbank

Med Learnster säkerställer du att organisationens egna kunskapskapital är lättillgängligt, organiserat och sökbart.
Strukturera mer än bara utbildningar med Learnster Resources

Strukturera mer än bara utbildningar

Med hjälp av Learnster Resources kan du samla och kategorisera mera. Alltifrån enstaka utbildningsmoment, till videos och dokument. Allt i syfte att underlätta snabb och behovsbaserad kunskapsinhämtning.

Självdriven Utveckling

I Learnster kan du låta din volontärarbetare ta ett större ägandeskap över sina egna utbildningsinitiativ. Därmed även över sin egen utveckling.
Tipsa kollegor om dina favoritkurser i Learnster

Tipsa kollegor om dina favoritkurser

Genom funktionen tipsa en kollega kan kurser enkelt rekommenderas till andra användare. Ett kraftfullt sätt att främja viral kunskapsspridning och därmed öppna upp för fler egna initiativ.

Kategorisera och gör utbildningsmaterialet sökbart

Med hjälp av Learnsters katalogfunktion kan du kategorisera ditt utbildningsutbud. Detta underlättar för din volontärarbetare att hitta rätt i utbudet av utbildningsrelaterat material.
Customize your internal academy with Learnster's My Academy.

Beskriv din kunskapsakademi på en separat sida

I funktionen My Academy ingår en sida där er kunskapsakademi kan beskrivas mer utförligt. Ett enkelt sätt att förmedla hur er organisation ser på utbildning och utveckling. Detta kan användas i syfte att främja självdriven utveckling hos volontärarbetaren.

Bygg upp en kunskapsakademi

Bygg upp en kunskapsakademi av frivilliga, inspirerande utbildningar. Högre tillgänglighet av utbildningsrelaterat material lägger grunden för självdriven utveckling.

Decentraliserat Lärande

Många ideella organisationer består av en central organisation och flera, relativt fristående, lokala enheter. Den centrala organisationen har behov av att förmedla central information och kunskap. De lokala enheterna har behov av att informera och utbilda om vissa saker som enbart innefattar den lokala enheten. Med Learnster har ni möjlighet att kombinera det centrala och det lokala i en och samma plattform.
Återanvänd och anpassa befintligt kursmaterial i Learnster

Återanvänd och anpassa befintligt material

Bygg upp mallar centralt som sedan kan kopieras och anpassas lokalt. I Learnster är det enkelt att återanvända redan befintligt material.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Delegera ut ansvaret för utbildning och uppföljning ut i organisationen. Detta görs enkelt med hjälp av Learnsters administratörsroller. Bjud in avdelningschefen till att äga vissa utbildningsinsatser och bidra med värdefull lokal kunskap.
Delegera ut möjlighet till uppföljning med hjälp av Learnster teams

Följ upp på framfart och resultat

Genom funktionen Learnster Teams kan varje chef på ett enkelt sätt följa upp på sin nya medarbetares framsteg. Funktionaliteten möjliggör även stöttning och support.
Learnster Uggla med texten "Born to be Wise"
Vill du lära dig mer om hur du bedriver effektivare volontärutbildning i Learnster?