5 min read

Omnicom har sänkt sina trösklar till kollektivt lärande

Learnster kundcase: Omnicom
Written by
Full Name

Omnicom är en mediebyråkoncern med 250 anställda i Stockholm och Göteborg. Inom organisationen arbetar passionerade mediespecialister som varje dag är med i fronten där teknikutveckling och marknadskommunikation möts. Det är en intensiv arbetsplats där alla kan vara med och påverka - både bolagets kunder och framgång.

Johanna Nordström, HR Chef, Omnicom
"Alla våra medarbetare ska vara på en tydlig och relevant läroresa. Lärande utvecklar vår kapacitet att kunna leverera på våra affärsmål."

Utmaning

Höga förväntningar från ambitiösa medarbetare

Omnicoms medarbetare är nyfikna på allt som rör deras jobb. Ambitionerna är höga och många vill snabbt växa och ta större ansvar. För ledningen på Omnicom är det en direkt signal att leverera förutsättningar i form av verktyg, strukturer och fokus på lärande. Kompetensutveckling sker löpande hos Omnicom. Medarbetarna deltar rgelbundet i olika former av utbildning.

Skapa tydliga och relevanta lärresor

På ett individuellt plan är ambitionen att alla medarbetare ska vara på en tydlig och relevant lärresa. Utifrån ett strategiskt affärsperspektiv är målsättningen att hela tiden arbeta aktivt med omställning och lärande i syfte att utveckla kapaciteten att leverera på viktiga affärsmål. Tydliga mål för individer, pågående kartläggning och aktiva insatser sker på en mer organisatorisk nivå.

Förvalta intern kunskap

Det finns också ett strukturkapital i form av kunskap som organisationen är måna om att förvalta. En viktig del av den målsättningen är att bli mer systematiska och strukturerade.

Lösning

Användarvänlig kursproduktion skapar strukturell förvaltning av kunskap

Med Learnsters användarvänliga författarverktyg är det enkelt att skapa lärmoduler. Det gör det möjligt för fler att kunna dela med sig av sin kunskap på ett snabbt och enkelt sätt i vardagen. Detta bidrar till ett mer systematiskt och strukturerat förvaltande av intern kunskap.

"Jag tycker Learnster är den enklaste och mest användarvänliga plattformen med den här funktionaliteten."

Johanna Nordström, HR Chef, Omnicom

En skräddarsydd process

Implementationen av Learnsters LMS skräddarsyddes utefter Omnicoms behov och tidsramar för att underlätta den interna förankringen.

"Vi har fått stort utrymme att forma processen tillsammans med Learnster utefter våra behov och tidsramar. Vi har fått möjlighet att testa och lära oss på vägen vilket har varit bra för vår interna förankringsprocess."

Johanna Nordström, HR Chef, Omnicom

Resultat

Sänkta trösklar för kollektivt lärande 

Idag är det enkelt för medarbetare att dela kunskap i form av strukturerade lärmoduler. Detta har sänkt tröskeln för medarbetare i att bidra till kollektivt lärande.

Strategiska partnerskap med kunder

Möjligheten att enkelt dela kunskap via formaliserade utbildningar skapar även bättre förutsättningar för att bygga strategiska partnerskap med kunder. Detta är särskilt som kunskapsagenter i branschen. 

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Är du nyfiken på hur Learnster kan hjälpa din organisation att förvalta kunskap och sänka trösklarna för kollektivt lärande?