5 min read

Omnicom har sänkt sina trösklar till kollektivt lärande

Learnster kundcase: Omnicom
Written by
Full Name

Omnicom är en mediebyråkoncern med 250 anställda i Stockholm och Göteborg. Inom organisationen arbetar passionerade mediespecialister som varje dag är med i fronten där teknikutveckling och marknadskommunikation möts. Det är en intensiv arbetsplats där alla kan vara med och påverka - både bolagets kunder och framgång.

Johanna Nordström, HR Chef, Omnicom
"Som kunskapsagent i vår bransch ser vi en möjlighet att göra ett partnerskap med våra kunder genom formaliserade utbildningar i en Learnster-miljö."

Berätta om Omnicom och varför ni valde att satsa mer på kompetensutveckling

De som arbetar hos oss är nyfikna på allt som rör deras jobb och vill snabbt växa och ta större ansvar. Det är en direkt signal till mig som ledare att leverera förutsättningar i form av verktyg, strukturer och fokus på lärande.

Kompetensutveckling sker löpande hos oss. Varje vecka är medarbetare på någon form av utbildning. Vi har också ett strukturkapital i form av vår kunskap som vi ska vara noggranna med att förvalta. En viktig del av det är att bli mer systematiska och strukturerade och där är Learnster till stor hjälp.

Vad fick er att välja just Learnster?

Jag tycker Learnster är den enklaste och mest användarvänliga plattformen med den här funktionaliteten. Dessutom har vi som kunder fått stort utrymme att forma processen tillsammans med Learnster, så den passar våra behov och tidsramar. Vi har fått möjlighet att testa och lära oss på vägen vilket har varit bra för vår interna förankringsprocess.

Hur ser ni på kompetensutveckling framöver och vad är det ni vill uppnå nu och på sikt?

På ett individuellt plan är vår ambition att alla våra medarbetare ska vara på en tydlig och relevant läroresa. Utifrån ett strategiskt affärsperspektiv är ambitionen att hela tiden arbeta aktivt med omställning och lärande i syfte att utveckla kapacitet att kunna leverera på våra affärsmål. Tydliga målsättningar för individer, pågående kartläggning och aktiva insatser arbetar vi med på mer organisatorisk nivå.

Ni planerar använda Learnster både internt och externt. Kan du berätta lite mer om hur era tankar går där?

Internt vill vi att Learnster ska göra det möjligt för fler att kunna dela med sig av sin kunskap. Det ska ske på ett snabbt och enkelt sätt i vardagen. Som kunskapsagent i vår bransch ser vi också en möjlighet att göra ett partnerskap med våra kunder genom mer formaliserad utbildning i en Learnster-miljö.

Är det några särskilda funktioner i Learnster som är extra viktiga för er framåt?

Det absolut viktigaste för oss är enkelhet i att kunna skapa lärmoduler. Allt för att sänka tröskeln för våra medarbetare i att bidra till kollektivt lärande.


Pandemin har fått många organisationer att intressera sig för mer effektiv informations- och kunskapsdelning. Hur ser du på framtiden inom området?

Jag tänker framförallt på att det krävs ännu mer tydlig närvarotid med varandra - även om det sker på distans - för att få informationsflödena att fungera under rådande omständigheter.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Är du nyfiken på hur Learnster kan hjälpa din organisation att förvalta kunskap och sänka trösklarna för kollektivt lärande?