5 min read

Svensk Fastighetsförmedling en lärande organisation med Boost Academy

Svensk Fastighetsförmedlings interna akademi Boost Academy skapar sömlöst lärande med en direkt koppling till verkligheten.
Svensk Fastighetsförmedling
Written by
Full Name

Svensk Fastighetsförmedling är ett av landets största mäklarföretag som förmedlar bostäder, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk samt kommersiella fastigheter till kunder i hela Sverige.

Malin Silander, Head of People & Culture, Svensk Fastighetsförmedling
"Lärande ska ske sömlöst och med en direkt koppling till verkligheten."

Utmaning

Tillgodose många olika kunskapsbehov

Med sina 1200 medarbetare i 230 bobutiker på 225 orter har Svensk Fastighetsförmedling ett brett och varierat behov av kompetensutveckling. Det var därför viktigt att skapa förutsättningar för lärande som passar lokala förutsättningar, individuella kunskapsbehov och varierande arbetsscheman. Detta i motsats till att enbart initiera utbildning på central nivå. 

Höga ambitioner att skapa framtidens arbetsplats - med lustfyllt lärande i vardagen

Utbildning och löpande kompetensutveckling är centrala delar inom Svensk Fastighetsförmedling. Målsättningen var att skapa förutsättningar för ett enkelt och lustfyllt lärande. Det måste ske på ett modernt och sömlöst sätt med en direkt koppling till verkligheten. Som ett steg i det ledet ville organisationen satsa mer på digitalt lärande on-demand som bättre passade in i medarbetarnas vardag.

Innovation och användarvänlighet högt prioriterat (för alla användare!)

Innovation och utveckling är två ledord för Svensk Fastighetsförmedling. För att uppnå organisationens ambitiösa målsättning krävdes en modern och intuitiv plattform. Även användarvänligheten var högt prioriterad - både för slutanvändaren och den som bygger, administrerar och håller kurser.

Lösning

Sömlöst lärande med Boost Academy

Boost Academy är Svensk Fastighetsförmedlings samlade kunskapsakademi, skapad med hjälp av Learnsters plattform. Den digitala lösningen gör det enkelt för medarbetare att söka upp information direkt vid behov. 

Framåt är planen att integrera Boost Academy med det centrala affärssystemet för snabb och sömlös kunskapsinhämtning vid behov.

Svensk Fastighetsförmedlings interna akademi Boost Academy

Resultat

Svensk Fastighetsförmedling - en mer attraktiv arbetsplats

Utöver att effektivisera kunskapsinhämtningen så var syftet med Boost Academy att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Initiativet har fått väldigt fin respons bland organisationens medarbetare.

Mer lärande i vardagen

Idag sker lärandet överallt och hela tiden. Oavsett om medarbetarna befinner sig på kontoret, eller på språng inför ett kundmöte, så möjliggör Boost Academy att snabbt och enkelt träna, repetera och komma in i rätt "mode". Exempelvis genom att gå en snabb kurs eller se en kort video.

"Learnsters LMS är i ständig utveckling och bolaget har många tankar framåt. Både vad gäller omvärlden och hur produkten anpassas därefter. Det är enkelt att komma igång och vi har fått fantastiskt stöd på vägen.
Vi är otroligt glada att ha hittat ett bolag som vill ingå i ett partnerskap och vara mer än bara en leverantör. Learnster är ett verktyg som vi som bolag kan växa tillsammans med."

- Malin Silander, Head of People & Culture, Svensk Fastighetsförmedling

Ett verktyg och långsiktigt samarbete för tillväxt

Utvecklingen av Boost Academy är ett nära samarbete mellan Learnster och Svensk Fastighetsförmedling. Internt har organisationen arbetat med målsättningar, KPI:er och framtagning av innehåll medan Learnster skapat en möjliggörande infrastruktur.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du erbjuda dina medarbetare lärande i vardagen? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.