5 min read

Svensk Fastighetsförmedling en lärande organisation, tack vare Boost Academy

Vardagligt lärande som boostar medarbetarupplevelsen och bidrar till att bygga en lärande organisation.
Written by
Full Name

Svensk Fastighetsförmedling är ett av landets största mäklarföretag som förmedlar bostäder, nyproduktionsprojekt, skog & lantbruk samt kommersiella fastigheter till kunder i hela Sverige. Totalt har organisationen 1200 medarbetare i 230 bobutiker på 225 orter. Bobutikerna varierar både i storlek, objekttyp och geografiskt läge, vilket påverkar medarbetarnas behov av kompetensutveckling.

Ett mäklarföretag med ambitioner att skapa framtidens arbetsplats

Trots de uppenbara utmaningarna så har pandemin medfört positiva effekter när det kommer till att ta lärandet till nästa nivå.

- Även om fysiska träffar kan skapa tillfällen för kunskapsutbyte så tror jag starkt på digitalt lärande i vardagen och on-demand framåt, säger Malin Silander, Head of People & Culture på Svensk Fastighetsförmedling.

Utbildning och löpande kompetensutveckling är centrala delar inom Svensk Fastighetsförmedling. Målsättningen framåt är att skapa förutsättningar för ett enkelt och lustfyllt lärande i vardagen. Det ska ske på ett modernt och sömlöst sätt med en direkt koppling till verkligheten.

Malin Silander, Head of People & Culture, Svensk Fastighetsförmedling
"Lärande ska ske sömlöst och med en direkt koppling till verkligheten."

Sömlöst vardagligt lärande genom Boost Academy

Behovet växte av att, utöver fysiska utbildningsträffar, även kunna erbjuda digitala alternativ, som bättre passar in i medarbetarnas vardag. Det var också viktigt att skapa förutsättningar för lärande som passar lokala och individuella kunskapsbehov och arbetsscheman, istället för att enbart initiera utbildning på central nivå.

Lösningen blev Boost Academy, en samlad kunskapsakademi skapad inuti Learnsters plattform. Den digitala lösningen gör det enkelt för medarbetare att söka upp information direkt vid behov.

- Oavsett om man befinner sig på kontoret eller på språng inför ett kundmöte så ska det vara enkelt att träna, repetera och komma in i rätt mode genom exempelvis en snabb kurs eller kort video. Det finns även planer att integrera Boost Academy med det centrala affärssystemet för snabb och sömlös kunskapsinhämtning vid behov, förklarar Malin.

Utöver att effektivisera kunskapsinhämtningen så är syftet med initiativet att bli mer attraktiv som arbetsgivare. Hittills har Boost Academy fått fin respons bland organisationens medarbetare.

Learnster ett LMS att växa med

För att uppnå organisationens ambitiösa målsättning krävdes en modern plattform som var enkel att använda - dels för slutanvändaren, men även för den som bygger, administrerar och håller kurser. Innovation och utveckling var även högt prioriterat inom organisationen.

- Learnsters LMS är i ständig utveckling och bolaget har många tankar framåt, både vad gäller omvärlden och hur produkten anpassas därefter. Det är ett verktyg som vi som bolag kan växa tillsammans med, säger Malin.

Utvecklingen av Boost Academy har varit ett nära samarbete mellan Learnster och Svensk Fastighetsförmedling. Internt har organisationen arbetat med målsättningar, KPI:er och framtagning av innehåll medan Learnster skapat en möjliggörande infrastruktur.  

- Det har varit en enkel och smidig process att komma igång och vi har fått fantastiskt hjälp och stöd på vägen. Vi är otroligt glada att ha hittat en leverantör som vill ingå i ett partnerskap och vara mer än bara en leverantör, avslutar Malin.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du skapa en lärande organisation? Upptäck möjligheterna med Learnsters LMS.