Learnster & Eletive skapar engagemang hos medarbetare

Allan Nygaard Larsen, CRO hos Eletive

Allan Nygaard Larsen är CRO på Eletive, plattformen för ökat medarbetarengagemang och prestation. Allan brinner för medarbetares engagemang och välbefinnande. I vår konversation delade Allan sina tankar kring kopplingen mellan kompetensutveckling och engagemang.

Vad är Eletive?

Eletive är en People Success-plattform med verktyg för att öka och mäta medarbetares engagemang och prestation. Intelligenta pulsundersökningar, skapade med hjälp av AI, ställer rätt frågor till rätt medarbetare, vid rätt tidpunkt.

Kraftfull data och analys ger HR och L&D-team värdefulla insikter. Performance Management-verktyget innehåller mallar för medarbetarsamtal, målsättning och andra värdefulla verktyg för att mäta medarbetares framfart.

Varför är medarbetarengagemang viktigt?

‍När människor trivs och är glada gör de ett bättre jobb. De blir ofta mer kreativa och produktiva. På motsatt sätt kan stress påverka tillvaron negativt. Att förbättra medarbetarupplevelsen är mycket mer än bara ett affärsmål. Glada, sunda och engagerade medarbetare bidrar till en bättre värld för alla!

Berätta mer om sambandet mellan kompetensutveckling och engagemang!

Kompetensutveckling är en förutsättning för engagemang. Det är ett huvudområde som mäts i våra pulsundersökningar. Resultatet hjälper organisationen att mäta nöjdheten kring utvecklingsmöjligheterna. Eletives undersökningar utvärderar också utbildningsinsatser och mäter deltagarnas resultat och progress.

 

Hur kan jag kombinera Learnster och Eletive för att öka engagemang bland mina medarbetare?

Eletive genererar data och insikter om dina medarbetares behov och engagemang i realtid. Detta genom undersökningar med ett färdigt, vetenskapligt baserat frågebatteri. Informationen hjälper HR och L&D-team att fatta bättre beslut. Grafer och diagram ger en direkt överblick av organisationens behov och förbättringsområden, såsom behovet av intern utbildning. På en individuell nivå kan informationen användas för att sätta mål och ambitioner för karriärutveckling.

Eletive har ett unikt fokus på självledarskap och har individuella kontrollpaneler för mätning av engagemang. Avdelningschefer och medarbetare får vetenskapliga, handfasta råd och aktiviteter, exempelvis utbildning. Dessa insikter ett utmärkt underlag för skapa skräddarsydda utbildningsprogram i Learnsters LMS.

Hur kan våra läsare komma i kontakt med Eletive?

Besök vår hemsida eller boka en demo.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Do you want to learn more about how to combine Learnster and Eletive?