Learnster & Eletive skapar engagemang hos medarbetare

Allan Nygaard Larsen, CRO hos Eletive

Att kompetensutveckling och engagemang går hand i hand är en övertygelse som Learnster och Eletive delar. I den här artikeln beskriver vi hur du kan kombinera båda verktyg för att uppnå högre kunskapsnivåer och engagemang.

Varför medarbetarengagemang?

När människor trivs och är glada gör de ett bättre jobb. De blir ofta mer kreativa och produktiva. På motsatt sätt kan stress påverka tillvaron negativt. Att förbättra medarbetarupplevelsen är mycket mer än bara ett affärsmål. Glada, sunda och engagerade medarbetare bidrar till en bättre värld för alla!

Vad är Eletive?

Eletive är en People Success-plattform med verktyg för att öka och mäta medarbetares engagemang och prestation. Intelligenta pulsundersökningar, skapade med hjälp av AI, ställer rätt frågor till rätt medarbetare, vid rätt tidpunkt.

Kraftfull data och analys ger HR och L&D-team värdefulla insikter. Performance Management-verktyget innehåller mallar för medarbetarsamtal, målsättning och andra värdefulla verktyg för att mäta medarbetares framfart.

Så ser Eletive på sambandet mellan kompetensutveckling och engagemang

Kompetensutveckling är en förutsättning för engagemang. Det är ett huvudområde som mäts i Eletives pulsundersökningar. Resultatet hjälper organisationen att mäta nöjdheten kring utvecklingsmöjligheterna. Eletives undersökningar utvärderar också utbildningsinsatser och mäter deltagarnas resultat och progress.
 

Hur kan jag kombinera Learnster och Eletive för att öka engagemang bland mina medarbetare?

Eletive genererar data och insikter om dina medarbetares behov och engagemang i realtid. Detta genom undersökningar med ett färdigt, vetenskapligt baserat frågebatteri. Informationen hjälper HR och L&D-team att fatta bättre beslut. Grafer och diagram ger en direkt överblick av organisationens behov och förbättringsområden, såsom behovet av intern utbildning. På en individuell nivå kan informationen användas för att sätta mål och ambitioner för karriärutveckling.

Eletive har ett unikt fokus på självledarskap och har individuella kontrollpaneler för mätning av engagemang. Avdelningschefer och medarbetare får vetenskapliga, handfasta råd och aktiviteter, exempelvis utbildning. Dessa insikter ett utmärkt underlag för skapa skräddarsydda utbildningsprogram i Learnsters LMS.

Så kommer du i kontakt med Eletive

Besök Eletives hemsida eller boka en demo.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Do you want to learn more about how to combine Learnster and Eletive?