Jämför LMS: Hur är Learnster annorlunda?

Jämför Learnster med andra LMS på marknaden

Det är inte alltid helt lätt att veta hur man ska tänka när man försöker jämföra ett LMS med ett annat. Nedan har vi lyft fram 6 områden där Learnster särskiljer sig från andra LMS.

1. Från tröga SCORM-filer till smidig drag-n-drop

Turn uploading and processing of SCORM files into a smooth drag-n-drop interface

Majoriteten av de LMS som finns på marknaden idag erbjuder inte möjligheten att skapa utbildningar, kurser eller innehåll direkt i plattformen. LMS:et används enbart för att distribuera innehållet, vilket ofta görs i form av SCORM-filer. Inte särskilt smidigt när något ska uppdateras, vilket så klart bör göras löpande i dagens snabbrörliga värld.

I Learnster skapar, paketerar och delar du allt i en och samma plattform. Dessutom med hjälp av ett supersmidigt drag-n-drop gränssnitt!

2. Från huvudvärk till eufori

Turn headache into euphoria

Ett LMS ska vara enkelt att komma igång med och motiverande för att ta ditt arbete till nästa nivå! Säkerställ därför att den plattform du till slut väljer faktiskt är användarvänlig och fungerar på ett sätt som man kan förvänta sig idag. Vi lovar, det är inte värt att tumma på användarvänligheten.

På Learnster har vi sedan dag 1 satt användarvänligheten i första rummet och vi arbetar ständigt med att säkerställa att vår plattform är best in class. Har du hittat ett LMS på marknaden som är mer användarvänligt? Säg gärna till. Vi älskar utmaningar!

3. Från 24 månader till några få veckor

A fast implementation of Learnster

Att arbeta med utveckling av människor och organisationer är ett ständigt pågående och utmanande arbete. Är det åtminstone smidigt för er organisation att komma igång i ert LMS blir det mer tid över till utvecklingen av medarbetare, kunder eller partners.

Många LMS på marknaden idag är stora, komplexa kolosser som kräver ordentligt med utrymme i kalendern innan allt är på banan.

Det är ofrånkomligt att mer komplexa organisationer kan behöva lite mer tid, men är er organisation på tårna garanterar vi att Learnster kommer vara katalysatorn i processen och inte bromsklossen.

4. Från top-down till top-down & bottom-up

Turn top-down into top-down & bottom-up knowledge sharing

Det går inte att sticka under stol med att LMSet traditionellt sett har varit ett ganska toppstyrt HR-verktyg. Helt enkelt inte alltid så inkluderande för resten av organisationen som man ibland skulle önska. Att vissa utbildningsdirektiv kommer uppifrån är samtidigt nödvändigt, exempelvis när det rör sig om compliance eller andra typer av utbildningar som är obligatoriska för er verksamhet. Men det ena behöver ju inte utesluta det andra.

I Learnster utvecklar vi löpande funktionalitet som även möjliggör inkludering av samtliga områdesexperter i organisationen. Med hjälp av Learnsters administratörsroller kan exempelvis experten på den lokala enheten tilldelas möjligheten att skapa innehåll.

5. Från statisk lärmiljö till blandade lärmiljöer

Schedule virtual classroom sessions in Learnster

I det hybrida arbetsklimatet är det lockade att ompaketera innehållet från fysisk undervisning till digitala kurser - och nöja sig så. Det har dock visat sig påverka lärupplevelsen negativt. Utbildning måste vara pedagogisk och dynamisk - även när den sker online.

I Learnster kan du utöver e-learning även skapa schemalagda block i virtuella klassrum. Det gör att du fortfarande kan variera lärmiljöerna - trots att utbildningen sker digitalt. För schemalagda virtuella sammankomster kan du använda vår app Learnster Roundtable. Du kan också länka din utbildning till en extern mötestjänst som exempelvis Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom.


6. Från piska till morot

Motivate your employees with an internal academy of optional courses

Att engagera och motivera ligger i linje med ett modernt ledarskap. Dessa områden sätter vi stort fokus på i Learnster.

Med hjälp av Learnsters katalogfunktion kan du bygga upp en akademi av både obligatoriska och frivilliga utbildningar åt dina medarbetare. Du kan använda Learnster Actions för att skicka uppmuntrande notifieringar på individnivå när framsteg gjorts.

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Låter ovan för bra för att vara sant? Låt oss få visa dig Learnsters LMS i en snabb produktdemo.
Nyhetsbrev
Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.
Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Ge fred en chans! Stöd de drabbade i Ukraina och andra länder som har ödelagts av krig.
Fredsduva mot ukrainas flagga
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.