Minska stressen bland nyanställda genom lyckad onboarding

Onboarding av nyanställda minskar stressen

Den första tiden i arbetslivet kan vara smått omtumlande. Kanske blickar du själv tillbaka med blandade känslor? I sådana fall kan du nog personligen relatera till sambandet mellan en lyckad onboarding process och arbetets upplevelse och resultat. Men vad säger egentligen forskningen inom området?

I en rapport från Karolinska Institutet [1] undersöktes onboardingen av personer som är nya i arbetslivet samt vilka upplevelser och utmaningar som de ställs inför under det första året. Det framkommer, inte helt oväntat, att organisationer med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika än andra.

I rapporten berättar Petter Gustavsson, professor i psykologi:

– "Första tiden på en ny arbetsplats är en period av intensivt lärande, men också en period som kan vara förknippad med stress. Denna typ av stress kan ge energi och främja lärande. Men det finns också en risk att den leder till brist på återhämtning och sämre inlärning. Det har många arbetsgivare också uppmärksammat och erbjuder därför olika introduktionsinsatser för att den nyanställda ska komma in i sitt nya jobb på ett så bra sätt som möjligt."

Nyanställda upplever "nyhetens obehag"

Tre gemensamma utmaningar konstaterades bland studiedeltagarna. Petter Gustavsson, professor i psykologi, kallar dem "nyhetens obehag". Han beskriver de som följande:

– "Den första är att man lätt blir överbelastad av information. Den andra att man kan känna sig osäker på sin kompetens och vara rädd för att ställa frågor. Den tredje att man ofta känner sig ensam. Det här är saker som oftast går över ganska snabbt, men brist på introduktion kan också förlänga den här tiden av nyhetens obehag."

3 första månaderna avgörande

Enligt Petter Gustavsson betraktas de tre första månaderna som avgörande för en lyckad onboarding. Det är då viktigt att det finns mål och strategier för hur personen ska lära sig uppgifterna, komma in i kulturen och skapa relationer på arbetsplatsen. Vidare visade forskningsprojektet att de som etablerat sig väl på den nya arbetsplatsen inom samma tidsram i större utsträckning hade fått strukturellt stöd i form av bland annat utbildningsaktiviteter och informationsmaterial.

Organisationer med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika

Även arbetsgivare har allt att tjäna på en lyckad medarbetarupplevelse, menar Petter Gustavsson. Internationella studier visar att organisationer med väl fungerande onboarding är mer framgångsrika än andra. I motsats kan ineffektiva introduktionsinsatser vara förödande för både individen och organisationen. Det finns då risk att den nyanställda anstränger sig till det yttersta för att visa framfötterna och göra ett bra jobb, vilket leder till stress, psykisk utmattning eller i värsta fall ett snabbt avslut av anställningen.

Nya insatser krävs

Trots välfungerande introduktionsinsatser på många arbetsplatser pekar Petter Gustavsson på behovet av nya typer av insatser. Dels för att minska medarbetarnas oro för att göra fel, dels för att arbeta mer effektivt med återhämtning.

Ett modernt LMS kan förbättra onboardingen

På Learnster vet vi att ett första intryck består. Oavsett om du är ny på jobbet eller helt ny i arbetslivet. Det är därför viktigt att säkra en positiv upplevelse från allra första början. En personlig, effektiv och lustfylld onboarding-process gör att din nya stjärna redan tidigt kan börja bygga momentum och självförtroende.

Med hjälp av ett modernt LMS (lärplattform) kan du enkelt skapa pedagogiska utbildningar som gör ny information mer lättsmält, även i större mängder. Att ha resurser tillgängliga genom en samlad akademi underlättar dessutom kunskapsinhämtningen under arbetets gång, vilket minskar känslan av osäkerhet och rädsla att begå misstag. För att din nya medarbetare ska känna sig extra uppskattad är det självklart viktigt att personanpassa upplevelsen. Allt detta är möjligt i Learnster.

Referens

[1] Nya professionella - Karolinska Institutet (Petter Gustavsson, Beatrice Agrenius, Elin Frögéli och Ann Rudman)

Prenumerera på Learnsters nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Vill du skapa en effektiv och lustfylld onboarding av nyanställda? Upptäck möjligheterna i Learnsters LMS.