Ann-Therése Enarsson gästar Framtidslandet.

Det digitala är det nya normala

Porträtt på Framtidslandets gäst Ann-Therese Enarsson
<iframe title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/5f9175004e68120b898ec056/601c8496a7c7b201b3c01272?cover=false&share=false&play.acast=false&ListenLater=false&bgColor=FFFFFF&accentColor=000000&subscribe=false&linkColor=EBE7F2" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
Timestamps

02:06: Världsläget, förändringsfasen och den accelererande digitala utvecklingen till följd av pandemin.
04:32
: Snabb introduktion om Futurion.
04:59
: Vad krävs för att vara fortsatt anställningsbar i framtiden?
06:38
: Framtidens yrken och karriärbanor.
09:00
: Yrken och utbildning i en automatiserad och robotiserad värld.
12:40
: Att vara en “working learner”.
13:49
: Vad kommer krävas av oss för att fortsatt ligga i framkant?
17:27: Att ha en Framtidstimme och underhålla sin kompetens
19:15:
Har vi i Sverige en för dålig framtidsvision?
20:50
: Sveriges inställning till innovation på arbetsmarknaden, sociala skyddsnät och utbildningssystem.
24:45
: Framtidens affärstillfällen och den underskattade kompetensen av game:ing.
26:44
: Vad behöver vi som land, företag och individer göra för att bygga en framtid?
28:38
: Virtuellt ledarskap och nya viktiga egenskaper
31:19
: Nyckelinsikter och highlights från Futurion. Vad är viktigt att lära oss nu?

“Det finns för få chefer som är gamers!”
- Ann-Therese Enarsson, VD på Tankesmedjan Futurion

Vi står inför en framtid i vilken 50% av dagens jobb kan försvinna och 50% av framtidens jobb inte ens finns ännu. Hur navigerar du som människa och ledare på den kunskapsresan? När Futurions vd Ann-Therése Enarsson gästar Framtidslandet ritar vi upp en karta för lärandet i framtidens Sverige. Det blir arbetsträning på spelplattformar, mini-pensioner genom hela karriären – och “working learners”.

Att vara en “working learner“: 3 frågor till Ann-Therese Enarsson

Ann-Therése Enarsson är VD för Futurion, en tankesmedja för framtidens arbetsliv som TCO och TCO-förbunden startade 2016. Hon brinner för att förstå förändringar som sker till följd av automatiseringen och globaliseringen, samt för hur vi på bästa sätt ska ta oss an framtidens lärande i Sverige.


Du brukar prata om att vara en “working learner.” Vad innebär det?

Det innebär att hela tiden fylla på med kunskap och att ha utbildningssystem på plats som möjliggör det. Arbete och utbildning behöver växa ihop och bli ett och samma landskap som vi enkelt ska kunna kliva in och ut ur. Det är dessutom viktigt att känna syfte och motivation till lärande, vilket blivit en utmaning för chefer och ledare, inte minst under pandemin.

Pandemin har onekligen accelererat det pågående teknikutvecklingen. Vilka egenskaper är viktiga när det kommer till digitalt ledarskap?

Ledarskapsstilen när man leder virtuellt, vilket många av oss gjort senaste tiden, innebär att helt andra förmågor blir viktiga i ledarskapet. Historiskt sett har vi värderat ett ledarskap utifrån utbildning, kön, utseende, vokabulär och liknande. Men när vi flyttar från den fysiska arbetsplatsen in i den digitala världen är det helt andra ledarskapsförmågor som flyter upp till ytan och blir viktiga. Det kan till exempel handla om förmågan att strukturera och skapa tydliga processer - eller helt andra färdigheter. Varför inte gaming, till exempel? Gaming är jätteintressant ur ett lärperspektiv och ett underskattat sätt att träna vissa skills och färdigheter. Det finns för få chefer som är gamers! I det digitala ledarskapet är det nya förmågor som värderas och rollen har gått från att bestämma och besluta till att facilitera och förstå.

Vi rör oss mot en mer robotiserad och digitaliserad värld. Hur kommer det att prägla framtidens arbetsmarknad?

Självklart kommer vissa jobb att försvinna och många nya skapas, men framför allt om man ser till den svenska arbetsmarknaden så kommer många jobb att förändras. Vi har haft en stark omställning där många jobb redan har robotiserats och automatiserats, inte minst inom industrin.

Det viktiga är att kunna växa med sina jobb när arbetsuppgifterna förändras, något vi i grunden är väl rustade för i Sverige med fantastiska omställningsorganisationer. Trots det återstår ett antal utmaningar. För det första behöver vi öka hastigheten och möjligheten att kunna ställa om och ibland byta jobb. Pandemin gav en ordentlig självförtroendeknäck bland många yrkesgrupper som nu behöver fylla på med ny energi och kunskap. Vi behöver dessutom se över våra utbildningssystem och säkerställa att de kan leverera rätt kompetenser och färdigheter i rätt takt. Det måste vara enkelt att kliva in och ut ur arbetslivet och lära sig nytt. Förr gick vi på universitet en gång och återgick aldrig till studierna. Så kommer vi inte kunna fortsätta.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
No items found.