Anna Tebelius Bodin gästar Framtidslandet.

Världens viktigaste framtidskompetens – att bättre förstå, vårda och utveckla sin hjärna

Porträtt på Framtidslandets gäst Anna Tebelius Bodin
<iframe title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/5f9175004e68120b898ec056/600a858ea9716865b991d1ba?cover=false&share=false&play.acast=false&ListenLater=false&bgColor=FFFFFF&accentColor=000000&subscribe=false&linkColor=EBE7F2" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
Timestamps

03.04: Introduktion om Anna och hennes arbete inom psykologi, hjärnan och inlärning.
04.32
: Förbättrad livskvalitet genom ökad förståelse för hjärnan.
06:06
: Hur hanterar våra uråldriga hjärnor en modern tillvaro?
08:55
: Hantering av ovisshet och jakten efter trygghet och kontroll.
13.50
: Framtidens innovation vs. våra 40.000 år gamla hjärnor.
16.23
: Vad är riktig reflektion?
18:00
: Att utvecklas i en positiv riktning.
19:52: Livet i konstant förändring och hur man bäst rustar för framtiden.
22.50
: Den sociala påverkan av digital konsumtion och interaktioner.
26:18
: Hur påverkas hjärnan av hemmajobb och digitaliserade professionella relationer?
27:52
: Hur ser “infrastrukturen” ut för hjärnan?
30:16
: Vad ger mest avkastning när det kommer till mentala satsningar?
32:25
: Vad säger vetenskapen om livslångt lärande?
36:12
: Inlärning och digitala hjälpmedel.
37:20
: Hjärnans förutsättningar och tips för inlärning.

Din mänskliga hjärna är nyckeln till din framgång. Idag och i framtiden. Att bättre förstå sin hjärna, vårda och utveckla den är världens viktigaste framtidskompetens. Detta är utgångspunkten när Anna Tebelius Bodin gästar Framtidslandet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
No items found.