Darja Isaksson gästar Framtidslandet.

Vår generations definierande utmaning

Porträtt på Framtidslandets gäst Darja Isaksson
<iframe title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/5f9175004e68120b898ec056/602f71d8a8195d0c50da3a03?cover=false&share=false&play.acast=false&ListenLater=false&bgColor=FFFFFF&accentColor=000000&subscribe=false&linkColor=EBE7F2" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
Timestamps

02:12: Kort introduktion om Vinnova och finansieringen av ny innovation.
03:33
: Vi står inför den största omställningen av samhället sedan den industriella revolutionen.
04:07
: Bör vi se på framtiden med oro eller lugn och tillförsikt?
05:04
: Vinnovas uppdrag och insikter.
08:35
: Innovation som en existentiell fråga och att arbeta mot en deadline som sätts av planeten.
09:40
: Vad innebär begreppet “innovate or die”?
11:26
: Omställningen till ett hållbart samhälle ligger närmre än vi tror. Varför är det viktigt för alla?
14:00
: Vad kan Sverige som land åstadkomma och var finns möjligheterna för framgång i framtiden?
16:05: Sverige har en startup-scen i världsklass. Kommer vi att ha samma förutsättningar och möjligheter för innovation i framtiden - och vad krävs för att hålla samma takt?
18:02
: Vad är skillnaden mellan kunskap och kompetens? Och vad ligger till grunden för framtidens lärande?
19:56
: Digitaliseringens roll inom framtidens arbetsmarknad och arbetsplatser.
22:07
: Framtidens arbeten och förmågan att utveckla och använda sina färdigheter på nya sätt.
24:23
: Hur tänker Darja kring sitt eget lärande?
25:18
: Darja om förkärleken till den tekniska utvecklingen.
27:06
: Hur vårdar och utvecklar man sin kompetens?
29:13
: Hur samhällets utveckling skapar nya jobb.
30:06
: Vad kommer att prägla framtidens arbetsplats?

Vi är inte i ett “steady state”, utan snarare i ständig förändring
- Darja Isaksson, Generaldirektör på Vinnova

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova betalar varje år ut 3 miljarder kronor i finansiering till projekt med ambition att bygga framtiden. Myndigheten, och dess Generaldirektör Darja Isaksson, har en unik inblick i de affärsidéer, teknologier och den samhällsutveckling som vi måste jobba med nu – för att Sverige ska leda världen framåt.

När Darja gästar Framtidslandet pratar vi om framtidens jobb, den värdefulla framtidskompetens vi alla bemästrar och det faktum att vi just nu står inför vår generations definierande utmaning. Belöningen? Det största värdeskapandet sedan den industriella revolutionen!

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova betalar varje år ut 3 miljarder kronor i finansiering till projekt med ambition att bygga framtiden. Myndigheten, och dess Generaldirektör Darja Isaksson, har en unik inblick i de affärsidéer, teknologier och den samhällsutveckling som vi måste jobba med nu – för att Sverige ska leda världen framåt.

När Darja gästade Framtidslandet pratade vi om framtidens jobb, den värdefulla framtidskompetens vi alla bemästrar och det faktum att vi just nu står inför den största omställningen sedan den industriella revolutionen. Vi har plockat ut tre värdefulla frågor ur samtalet.


“Innovate or die“: 3 frågor om framtidens kompetensbehov till Darja Isaksson

Strukturerna för våra professionella liv förändras till ett mer snabbrörligt ekosystem där många av morgondagens jobb inte är uppfunna ännu. Hur bör vi på bästa sätt ta oss an den utmaningen?

Vi måste bejaka de möjligheter som digitaliseringen medför när det kommer till att organisera saker - och om det är något som pandemin lärt oss så är det möjligheten att ställa om snabbt! Allt från utbildning till komplexa samarbeten har fungerat bättre än vad många trott i de digitala miljöerna och på distans. Förhållningssättet till team-sammansättning och var du kan sitta och jobba har förändrats, vilket påverkat faktiska policies i stora internationella bolag.

Inom tech-världen, som sedan länge haft ett starkt förändringstryck och möjligheter, har det rört sig allra snabbast. Där ser vi förändringar i allt från hur team organiseras till lärande och policies. Tekniken ger oss dessutom möjligheter att validera och matcha kunskap på nya sätt. Alla arbetsplatser behöver dock inte bli heldigitala, utan jag tror snarare vi kommer behöva vara mer nyanserade i frågan.

Vad innebär termen “innovate or die” från ett lärandeperspektiv?

Det handlar om att agera för framtiden, dels för att för att möta förändringstempot, dels för att anpassa oss efter arbetsplatser med flera generationer än någonsin tidigare. Vi vet att många jobb förändras eller försvinner och att nya skapas, vilket i sin tur påverkar våra arbetssätt, verktyg och hur vi organiserar oss. Oavsett om vi pratar primärvård eller batterifabrik så behövs nya kompetenser och sätt att jobba.

Vi har alltid varit duktiga på omställning i Sverige, men den här gången sker det i allt större omfattning. Det är därför viktigt att säkerställa att vi har incitamenten, lärresurserna och miljöerna för lärande tillgängliga för alla verksamma generationer. Vi behöver accelerera hur snabbt vi kan omvandla ny kunskap till kompetens där den behövs - och då går det inte att tänka generationstid.

Vad kommer att prägla framtidens arbetsplats - och hur kommer behovet av lärande och utveckling påverkas?

Vi vet att många av framtidens arbetsplatser kommer att vara platser med människor av olika kompetenser och generationer. Vi kommer alltså arbete tillsammans med en ännu bredare palett av medmänniskor.

Framtidens (och dagens!) arbetsplatser är dessutom mer i rörelse än tidigare. Det innebär att lärande och utveckling redan idag - men allt mer framtiden - kommer att vara en del av vardagen. Vi är inte i ett så kallat “steady state”, utan snarare i en ständig förändring.

Slutligen så kommer framtidens arbetsplats i allt större utsträckning vara internationellt kopplad. Inte minst i sitt lärande. Det tycker jag är spännande!

När man studerat äldreboenden med högst upplevd livskvalitet, både bland de som tog emot tjänsterna och de som jobbade i dem, så var det inte resurserna som hade den starkaste korrelationen, utan det systematiska lärandet i vardagen bland de som jobbar där. Det var alltså en av de absolut viktigaste faktorerna. Det påminner mig om att varenda arbetsplats behöver ha ett systematiskt lärande och ta vara på möjligheterna att också koppla sig till internationella sammanhang. Människor behöver förstår vikten av kunskap och vilja prioritera det.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
No items found.