Hélène Barnekow gästar Framtidslandet.

Vi befinner oss mitt i en kunskapsrevolution!

Porträtt på Framtidslandets gäst Hélène Barnekow
<iframe title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/5f9175004e68120b898ec056/60b0c44b17753200126293c5?cover=false&share=false&play.acast=false&ListenLater=false&bgColor=FFFFFF&accentColor=000000&subscribe=false&linkColor=EBE7F2" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
Timestamps

02.24: Bakgrund och syfte med lärandeinitiativet #SkillUpSweden.
04:48
: Att bryta ny mark inom teknologi och leda vägen som land.
05:31
: Kunskapsrevolutionen: från generisk utbildning till anpassat, kontinuerligt lärande i vardagen.
07:50
: Varför kompetensutveckla?
09:16
: Hur förbereder man sig för ett jobb som inte finns än?
10:50
: Vikten av nyfikenhet för att uppnå framgång.
12:14
: Vilka är framtidens viktiga kompetenser och hur du uppnår dem.
14:02
: Att utvecklas in i och ut ur arbeten.
16:54:
Hur man lyckas inspirera till lärande på en stor skala.
20:48: Hur spenderar Hélène sina egna “learning blocks”?
22:18
: Lärande som del av företagskulturen.
24:18
: Vikten av många olika infallsvinklar och perspektiv.
25:29
: Ser Hélène en klyfta mellan framtidsprognos och praktik när det kommer till våra arbeten?
29:44
: Hur ser framtidens arbetsplats ut? Och vad krävs för att attrahera och behålla talanger?
32:39
: Kontorsbaristans underskattade funktion.
33:43
: Vad är vårt “bull case” när det kommer till lärande idag.
35:59
: Om Hélène vore statsminister.
40:00
: Att individanpassa lärande.
40:48
: Framtidens karriärbana präglas i allt större utsträckning av omställning och förändring.

I juni 2020 – mitt i brinnande pandemi – lanserade tech-jätten Microsoft en satsning på att erbjuda människor runt om i världen kostnadsfria utbildningar. Målet? Att höja den digitala kompetensnivån. Idag – ett år senare – har det här programmet hjälpt över 30 miljoner människor, varav 220 000 svenskar, att lära sig nya saker inom ämnen som AI, dataanalys, eller cybersäkerhet.

Microsoft Sveriges CEO Hélène Barnekow är en av Sveriges klarast lysande ledstjärnor på resan mot framtidens kompetens. Nu gästar hon Framtidslandet! Det blir ett samtal om kunskapsrevolutionen, att återuppfinna sitt eget jobb och viljan att besöka Egyptens pyramider via sina VR-glasögon.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
No items found.