Joakim Jardenberg gästar Framtidslandet.

Ett ovärderligt "hacker's mindset"

Porträtt på Framtidslandets gäst Joakim Jardenberg
<iframe title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/5f9175004e68120b898ec056/60e852d4cc64ff001558c169?cover=false&share=false&play.acast=false&ListenLater=false&bgColor=FFFFFF&accentColor=000000&subscribe=false&linkColor=EBE7F2" frameBorder="0" width="100%" height="100%"></iframe>
Timestamps

03:34: Kort introduktion om Joakim, hans arbete och målsättningar.
04:21
: Digitaliseringen och AI för välfärden och informationssamhället.
06:30
: Brain-computer interfaces (BCI) och att bygga ihop tekniken med hjärnan.
07.41
: Kort introduktion om Get AI.
08:48
: Sveriges roll inom AI världen: Varför blir vi omsprungna av andra länder?
10:42
: Framtidens utbildningsprogram, karriärbana och det ökade intresset för kompetensutveckling i arbetet.
12:02
: VIlka är Sveriges byggstenar för framtidens entreprenörskap.
14:07
: Framtidens värdefulla kompetenser och hur de bäst förvärvas.
15:22: Lärande som del av arbetet och livet.
17:02
: Sveriges nya stora industrier och att som land vara “the most liveable place on earth”
21:10
: Utmaningen i att “ha det för bra” samt pandemins roll när det kommer till innovation och utveckling.
25:18
: Vilka faktorer kommer att prägla framtidens arbetsplats?
27:03
: Vad är viktigt att lära sig nu för att rusta för framtiden?
28:54
: Vad innebär det att ha ett “hacker’s mindset”?
30:02
: Vilken ännu ej utbredd teknologi kommer att ha mest påverkan på oss i framtiden?
31:51
: Hur arbetar Joakim med sitt eget lärande och utveckling?
35:55
: Hur skulle Joakim bära sig åt för att framtidssäkra Sverige och bana väg för entreprenörskap, meningsfulla jobb och välfärd?

Joakim “Jocke” Jardenberg har “internetifierat” Sverige sedan tidigt 1990-tal. Som CEO på Get AI, affärsängel, föreläsare, debattör, evangelist, utbildare, vd-viskare – och mycket annat – fortsätter han att experimentera, inspirera och arbeta för att bygga vårt framtidsland.

När Joakim gästar Framtidslandet pratar vi om värdet av ett “hacker’s mindset”, framtidens mest värdefulla kunskap och vad som händer med våra städer när alla bilar blir självkörande. Get AI, som Joakim leder idag, har ambitionen att etablera sig som ett av Europas ledande AI-center. Med övertygelsen att de långa utbildningarnas tid är förbi – och att vi alla istället bör ha direct-access till kortare, mer effektiva och personliga utbildningsformat genom våra liv – tar de sig an uppgiften att applicera “riktig, praktisk AI” på lösningar runt omkring oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.

Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
No items found.