Learnsters lösningar för att bygga en lärande organisation

Vi har kategoriserat Learnsters nyckelfunktioner för att bygga en lärande organisation i 5 lösningar. Dessa lösningar har direkt koppling till de vanligaste utmaningarna som majoriteten av våra kunder har. Maximera affärsnyttan av Learnster och kom igång med plattformen - snabbt och på rätt sätt.
Learnster - involvera ämnesexperter
Bjud in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga relevant kursinnehåll och utbildningsinsatser.
Ikon för Learnster lösning Digital Kunskapsbank
Med en Digital Kunskapsbank i Learnster säkerställer du att det interna kunskapskapitalet är lättillgängligt, organiserat och sökbart.
Ikon för Learnster lösning Lärportal
Learnsters Lärportal skapar en samlingsplats för både egenproducerat och inköpt utbildningsmaterial.
Ikon för Learnster lösning Anpassade Lärresor
Anpassade Lärresor skapar skräddarsydd utveckling för varje individuell medarbetare.
Ikon för Learnster lösning Självdriven Utveckling
Självdriven Utveckling låter din learner påverka sin egen utbildningsresa. Ta hjälp av en sökbar kurskatalog fylld med frivilliga kurser.
Ikon för Learnster lösning Decentraliserat Lärande
Decentraliserat Lärande låter organisationen förmedla central information, såväl som lokal kunskap. Delegera ut möjligheten att följa upp på deltagarnas framsteg.

Involvera Ämnesexperter

Låt inte värdefull kompetens “sitta fast” lokalt i din organisation. Med Learnster är det enkelt att bjuda in dina interna ämnesexperter till att bidra till och äga såväl små och vardagliga som strukturerade och mer omfattande utbildningsinsatser.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Delegera ut ansvaret för utbildning och uppföljning ut i organisationen. Detta görs enkelt med hjälp av Learnsters administratörsroller. Bjud in avdelningschefen till att äga vissa utbildningsinsatser och bidra med värdefull lokal kunskap.
Learnsters användarvänliga skaparverktyg gör det enkelt att bygga kursinnehåll

Kursskaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt

Learnsters användarvänliga skaparverktyg med drag-n-drop-gränssnitt gör det enkelt att bygga kursinnehåll, även för de som saknar tidigare erfarenhet av att utbilda eller att arbeta i ett LMS.

Digital Kunskapsbank

Med Learnster säkerställer du att organisationens egna kunskapskapital är lättillgängligt, organiserat och sökbart.
Strukturera mer än bara utbildningar med Learnster Resources

Strukturera mer än bara utbildningar

Med hjälp av Learnster Resources kan du samla och kategorisera mera. Alltifrån enstaka utbildningsmoment, till videos och dokument. Allt i syfte att underlätta snabb och behovsbaserad kunskapsinhämtning.

“Studier visar att upp till 20% av arbetstiden läggs på att söka efter information.”

— McKinsey

Lärportal

Låt Learnster bli en hubb där ni samlar samtliga utbildningar. Dels de utbildningar ni själva utvecklat med hjälp av Learnsters inbyggda författarverktyg. Dels de utbildningar som köpts in från externa leverantörer.
Distribuera färdiga SCORM-filer via Learnster

Distribuera färdiga SCORM-filer via Learnster

Bygg upp en intern kunskapsakademi av både obligatoriska och valbara kurser. Tillgängliggör utbildning och samla alla kurser på en samlad plats.

Samla internt skapade kurser

Samla de kurser ni skapat internt och gör dem tillgängliga via Learnsters katalogfunktion.
Logga externt genomförda kurser i Learnsters kurshistorik

Logga externt genomförda kurser i Learnsters kurshistorik

Learnster har stöd för att addera information om externt genomförda kurser till Learnsters kurshistorik. Detta hjälper dig att få fram en samlad bild av samtliga genomförda utbildningar i företaget.

Anpassade Lärresor

Att erbjuda löpande kompetensutveckling spelar en central roll i att attrahera, utveckla och behålla talanger. Möjlighet till anpassning är fundamentet i en kunskapsdriven arbetsplats. I Learnster kan du skapa anpassade lärresor.

Full automatisering och skräddarsydda utbildningsflöden

Med hjälp av Learnsters regler för automation skapar du enkelt anpassade lärresor. Minska behovet av administration och bygg skräddarsydda utbildningsflöden. Dessa kan vara baserade på exempelvis yrkesroll, affärsområde eller karriärmål.

Kompetensutveckling på medarbetarnas villkor

Anpassa utbildningsmaterialets ordning och intervall utifrån individuell inlärningstakt, preferens eller arbetsschema. På så sätt kan du erbjuda kompetensutveckling som passar din medarbetares förutsättningar.

“94 % av medarbetare är benägna att stanna längre om företaget erbjuder kompetensutveckling.”

— LinkedIn Learning Report

Självdriven Utveckling

I Learnster kan du låta din medarbetare ta ett större ägandeskap över sitt utbildningsinitiativ. Därmed även över sin egen utveckling.
Tipsa kollegor om dina favoritkurser i Learnster

Tipsa kollegor om dina favoritkurser

Genom funktionen tipsa en kollega kan kurser enkelt rekommenderas till andra användare. Ett kraftfullt sätt att främja viral kunskapsspridning och därmed öppna upp för fler egna initiativ.

Kategorisera och gör utbildningsmaterialet sökbart

Med hjälp av Learnsters katalogfunktion kan du kategorisera ditt utbildningsutbud. Detta underlättar för din medarbetare att hitta rätt i utbudet av utbildningsrelaterat material.
Customize your internal academy with Learnster's My Academy.

Beskriv din kunskapsakademi på en separat sida

I funktionen My Academy ingår en sida där er kunskapsakademi kan beskrivas mer utförligt. Ett enkelt sätt att förmedla hur er organisation ser på utbildning och utveckling. Detta kan användas i syfte att främja självdriven utveckling hos medarbetaren.

Bygg upp en kunskapsakademi

Bygg upp en kunskapsakademi av frivilliga, inspirerande utbildningar. Högre tillgänglighet av utbildningsrelaterat material lägger grunden för självdriven utveckling.

“87% av millennials förväntar sig löpande kompetensutveckling från sina arbetsgivare.”

— Gallup

Decentraliserat Lärande

Många företag består av en central organisation och flera, relativt fristående, lokala enheter. Den centrala organisationen har behov av att förmedla koncerngemensam information och kunskap. De lokala enheterna har behov av att informera och utbilda om vissa saker som enbart innefattar den lokala enheten. Med Learnster har ni möjlighet att kombinera det centrala och det lokala i en och samma plattform.
Återanvänd och anpassa befintligt kursmaterial i Learnster

Återanvänd och anpassa befintligt material

Bygg upp mallar centralt som sedan kan kopieras och anpassas lokalt. I Learnster är det enkelt att återanvända redan befintligt material.
Involvera organisation hela organisationer med Learnsters administratörsroller

Delegera ut ansvaret och involvera organisation

Delegera ut ansvaret för utbildning och uppföljning ut i organisationen. Detta görs enkelt med hjälp av Learnsters administratörsroller. Bjud in avdelningschefen till att äga vissa utbildningsinsatser och bidra med värdefull lokal kunskap.
Delegera ut möjlighet till uppföljning med hjälp av Learnster teams

Följ upp på framfart och resultat

Nu kan du som är avdelningschef eller platschef få tillgång till den lokala medarbetarens individuella framsteg. Detta gör du med hjälp av funktionen Learnster Teams. På så sätt ökar möjligheten till bättre coachning och stöd.

Learnster Uggla med texten "Born to be Wise"
Vill du lära dig mer om Learnsters lösning för lärande organisationer?
Nyhetsbrev
Registrera dig med din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar. Vi respekterar din integritet.
Tack, din anmälan till Learnsters nyhetsbrev är mottagen!
Åh nej! Något har gått fel med din anmälan till nyhetsbrevet.
Kontakta oss om preblemet kvarstår.
Ge fred en chans! Stöd de drabbade i Ukraina och andra länder som har ödelagts av krig.
Fredsduva mot ukrainas flagga
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Cookie Policy for more information.